Yanma Nedir (Uzun Bilgi)

Yanma Nedir ve Nasıl çalışır?

Yanma, bir yakıt ve genellikle ısı ve ışık formunda enerji üreten bir oksitleyici ajan arasında oluşan kimyasal reaksiyondur.

Yanma, egzerjik veya egzotermik (ısı veren) bir kimyasal reaksiyon olarak düşünülür. Yanma olarak da bilinir. Yanma, insanlar tarafından bilinçli olarak kontrol edilen ilk kimyasal reaksiyonlardan biri olarak düşünülür.

Yanmanın ısıyı serbest bırakmasının nedeni, O2‘deki oksijen atomları arasındaki çift bağın tekli bağlardan veya diğer çift bağlardan daha zayıf olmasıdır.

Yani, reaksiyonda emilen enerji olsa da, karbon dioksit (CO2) ve su (H2O) oluşturmak için daha güçlü bağlar oluştuğunda serbest bırakılır. Yakıt, reaksiyonun enerjisinde bir rol oynamasına karşın, yakıttaki kimyasal bağlar ürünlerdeki bağların enerjisiyle karşılaştırılabilir olduğundan karşılaştırma açısından önemsizdir.

Yanma nasıl meydana gelir?

Yanma, bir yakıt ve bir oksidan oksitlenmiş ürünleri oluşturmak için reaksiyona girdiğinde meydana gelir. Tipik olarak, reaksiyon başlatmak için enerji tedarik edilmelidir. Yanma başladığında, açığa çıkan ısı yanmayı kendi kendine sürdürür hale getirebilir.

Örneğin, odun ateşi düşünün. Havadaki oksijen olmadığında odun kendiliğinden yanmayacaktır. Enerji, aydınlatılmış bir eşleşme veya sıcaklığa maruz kalma gibi sağlanmalıdır. Reaksiyon aktivasyon enerjisi mevcut olduğunda, ahşabaki selüloz (karbonhidrat) havada oksijen ile reaksiyona girerek ısı, ışık, duman, kül, karbondioksit, su ve diğer gazları üretir.

Yangından gelen ısı, ateş çok serinleşene, yakıt veya oksijen bitene kadar reaksiyonun ilerlemesine izin verir.

Örnek yanma reaksiyonları

Yanma reaksiyonunun basit bir örneği su buharı üretmek için hidrojen gazı ile oksijen gazı arasındaki reaksiyondur:

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)

Yanma reaksiyonunun daha tanıdık bir türü, karbon dioksit ve su üretmek için metanın (bir hidrokarbon) yakılmasıdır:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

yanma reaksiyonunun genel bir biçimine yol açar:

hidrokarbon + oksijen → karbondioksit ve su.

Oksidasyon reaksiyonu oksijen elementi yerine elektron transferi açısından düşünülebilir. Kimyagerler, yanma için oksidan olarak hareket edebilen çeşitli yakıtları tanır. Bunlara saf oksijen ve ayrıca klor, flor, azot oksit, nitrik asit ve klor trifluorür dahildir. Örneğin, hidrojen gazı, hidrojen klorür üretmek üzere klor ile reaksiyona girdiğinde yanar, ısı ve ışık yayar.

Yanma katalizi, tezi

Yanma genellikle katalize edilmiş bir reaksiyon değildir, ancak platin veya vanadyum katalizör görevi görebilir.

Son olarak;

Reaksiyon minimum sayıda ürün ürettiğinde yanma “komple” olduğu söylenir. Örneğin, metan oksijen ile reaksiyona girer ve sadece karbon dioksit ve su üretirse, süreç tam yanma işlemidir.

Tamamlanmamış yanma, yakıtın tamamen karbondioksit ve suya dönüşmesi için oksijen yetersiz olduğunda oluşur. Yakıtın tamamlanmamış oksidasyonu da meydana gelebilir. Çoğu yakıtta olduğu gibi piroliz yanmadan önce gerçekleştiğinde de ortaya çıkar.

Pirolizde, organik madde yüksek sıcaklıkta oksijen ile reaksiyona girmeden termal parçalanmaya maruz kalır. Tamamlanmamış yanma, char, karbon monoksit ve asetaldehit gibi pek çok ilave ürün verebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir