Yağma Hasan’ın Böreği Deyiminin Anlamı Öyküsü Hikayesi

Yağma Hasanın Böreği deyiminin anlamı

Hakkı olanın da olmayanın da kolayca faydalandığı, yararlandığı, sahipsiz hiç kimsenin korumadığı mal mülk kaynağı, her yanından sömürülen kaynak.

Yağma Hasanın Böreği deyiminin hikayesi öyküsü

Fatih’in Gebze’de ölümünden (1481) sonra İstanbul’da kıyamet kopmuş, zaten fırsat bekleyen asi yeniçeriler de İstanbul’a dağılmışlar. Kimse canından ve malından emin değilmiş. Yağmacı yeniçeriler, önce kendilerini aldatan sadrazam Karamani Mehmet Paşa’yı parçalayıp konağını yağmalamışlar. Daha sonra şehirdeki zenginlerin konaklarına hücum edip her tarafı talan etmişler. Zengin Yahudilerin oturdukları semtlere akın eden zorbalar büyük yağmalar yapmışlar.

Bu sırada Hasan adlı bir yeniçerinin işlettiği börekçi dükkânını da yağma eden yeniçeriler, işin aslını öğrenince, “Oldu bir kere, Yağma Hasan’ın böreğidir.” diye, börekleri yemeye devam etmişler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir