Valans (Değerlik) Elektronları Nedir? Kimyada Valans Elektron Tanımı

Valans (Değerlik) Elektron Tanımı

Bir valens elektronu, bir kimyasal reaksiyona karışma olasılığı en yüksek olan bir elektrondur.

Genellikle, en yüksek kuantum sayısına sahip elektronlardır. Valans elektronlarını düşünmenin başka bir yolu, bir atomdaki en dıştaki elektronlar olmasıdır, bu yüzden kimyasal bağ oluşumuna veya iyonlaşmaya en yatkın olanlardır.

Valans elektronları nasıl tanınır?

Valans elektronlarını tanımanın en basit yolu, bir atomun elektron konfigürasyonunda en fazla sayı (temel kuantum sayısı) aramaktır.

Değer vermenin IUPAC tanımı, bir elementin bir atomu tarafından görüntülenen en yüksek değerlik değeri içindir.Bununla birlikte, pratik kullanımda, periyodik cetvelin ana grup elemanları 1’den 7’ye kadar herhangi bir valans gösterebilir (8 tam bir sekizlidir). Çoğu öğenin değerli elektronların tercih ettiği değerleri vardır. Örneğin, alkali metaller, her zaman, 1 değerliklik bir değer sergilerler. Alkalin toprakların değeri 2’dir. Halojenler genellikle 1 değerindedir, ancak bazen de 7 değerlik gösterebilir. Geçiş metalleri, bir dizi değerlik değeri gösterebilir, çünkü en yüksek enerjili elektron alt kabuğu yalnızca kısmen doldurulur. Bu atomlar kabuğu boşaltarak, yarı doldurarak veya tamamen doldurarak daha kararlı hale gelir.

Örneğin: Magnezyumun temel durum elektron konfigürasyonu 1s22s2p63s2, valens elektronları 3s elektronları olur, ünkü 3 en yüksek ilke kuantum sayısıdır.

Bromin temel durum elektron konfigürasyonu 1s22s2p63s2p6d104s2p5, değerlik elektronları 4s ve 4p elektronları olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir