Türkiye’nin Coğrafi Bölgelerinin Nüfus Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler

Türkiye’nin bölgeleri farklı farklı iklim özelliklerine, coğrafi konumlarına göre çeşitlilik göstermektedir. Her bölge bulunduğu coğrafi konumlarına göre farklılıklar ile dolu. Ortaya çıkan bu farklı durumlardan kaynaklı olarak nüfus yoğunluğu da farklılık göstermektedir. Öyle ki bu nüfus farlılıkları büyük boyutlardadır. Bu farklılığın oluşmasında bazı bölgelerde sadece belli başlı şehirler önemli rol oynamaktadır. Örnek olarak Marmara bölgesinde İstanbul, Ege de İzmir, İç Anadolu da Ankara.

Türkiye’de bulunan coğrafi bölgelerde oluşan nüfus farklılıklarını meydana getiren nedenler?

Türkiye’deki coğrafi bölgeler arasında nüfus miktarı ve yoğunluğu yönünden önemli farklar bulunmaktadır. Bu farkların oluşmasında fiziki faktörler (iklim özellikleri, yer şekilleri, toprak özellikleri) ve beşeri faktörler (sanayileşme, tarım, yeraltı kaynakları, turizm, ulaşım) önemli rol oynarlar. Nüfusun en yoğun olduğu bölge Marmara Bölgesi en seyrek olduğu bölge de Doğu Anadolu Bölgesidir. Marmara’nın kalabalık bir nüfusa sahip olmasında İstanbul önemli bir rol oynar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir