Türkiye’de (Ülkemizde) Bulunan Endüstriyel Hammaddeler Nelerdir?

Türkiye’deki Endüstriyel Hammaddeler Hangileridir?

Türkiye ham madde açısından oldukça zengin bir yere sahiptir. Bulunan bu ham maddelerle ilgili aşağıda çeşitli şekillerde bilgiler yer almaktadır.

Türkiye’nin kendine yeten ve ayrıca dış satıma konu olan endüstriyel ham maddeler:

Mermer, doğal taşlar, bor tuzları, feldspat, çimento ham maddeleri, perlit, pomza, sodyum sülfat, sölestin, kaya tuzu, barit, manyezit, kaolin, lüle taşı, dolomit, jips, kuvars kumu, bentonit, zımpara, pirofillit, kalsit.

Yeterli rezerv olup da değerlendirilmeyenler:

Trona, Asbest, Fluorit, Disten, Diyatomit, Zeolit, Olivin, Sepiolit, Vermikülit, Alunit

Normal ölçüde, ihtiyaca bağlı olarak işletilen hammadde kaynakları:

Kil, Halloysit, Nefelinsiyenit, Tras, Yapı Taşları, Kalker-marn, Kum-Çakıl, Tuğla Toprakları

Rezervi ülkeye yetmeyen endüstriyel hammaddeler:

Fosfat, kükürt, grafit, mika, wollastonit, talk.

Ülkede işletilebilecek nitelikte bulunmayan hammaddeler:

Potasyum tuzları, lityum, titan mineralleri, zirkon, andaluzit, silimanit, korindon, elmas, iyot, brom.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir