Skandiyum (Scandium) Elementi Nedir, Özellikleri, Simgesi, Atom Numarası

Skandiyum nedir, simgesi, sembolü, atom numarası

Çeşitli nadir minerallerde bulunan ve bazı uranyum cevherlerinin işlenmesinde yan ürün olarak ayrılan gümüşi beyaz bir metalik elementtir.

Saf skandiyum, kalsiyum metal ile skandiyum florürün (ScF3) ısıtılmasıyla üretilir. Hidrojen gazı oluşturmak için su ile reaksiyona girer ve birçok asit içinde çözülür. Bu elementin Atomik Sayı 21, Element Sembolü Sc’dir.

Hangi tarihte ve kim keşfetti

Bir İsveçli kimyager olan Lars Fredrick Nilson Uppsala, İsveç’te, minerallerin euxenit ve gadolinit tayflarını incelerken 1879 yılında elementi keşfetti.

Nilson, iterbiyumu minerallerden euxenite ve gadolinite ayırmaya çalışan nadir toprak elementlerini inceliyordu. Nilson yöntemi, minerallerden erbiyumun (eribiyum oksit) hazırlanmasını gerektirdi; bu daha sonra erbiyum nitrat oluşturmak için reaksiyona girdi. Nitratın üzerine ısıyı uyguladı ve numunesinin düşük atom ağırlığına sahip az miktarda bilinmeyen bir element içerdiğini keşfetti. Spektral analiz 30 yeni spektral çizgiyi göstererek yeni elementin varlığını kanıtladı.

Skandiyum elementinin özellikleri

Scandium yumuşak ve suyun yaklaşık üç katı yoğunluğa sahip gümüşi bir metaldir.

Scandium bir geçiş metalidir ve benzer cevher özelliklerinden (diğer elementlerden ayırma ve ayırma zorluğu gibi) dolayı aynı nadir toprak elementi ve aynı cevherlerde var olduğu düşünülmektedir.

Scandium, nadir toprak elementleri ve uranyum bileşiklerinin birikiminin çoğunda bulunur, ancak dünya çapında sadece birkaç madende bu cevherden elde edilir.

Periyodik Tabloya göre, Dünya’nın en zengin 31 elementidir ve Dünya’nın kabuğunda milyonda 22 civarı yer kaplamaktadır.

Scandium, yumuşak, hafif, gümüşi beyaz bir metal olup, havaya maruz bırakıldığında hafifçe sarı veya pembe renkte olur.

Scandium neredeyse alüminyum gibi hafif (düşük yoğunlukta) fakat çok daha yüksek bir erime noktasına sahiptir.

Bu nedenle uçakta potansiyel özel kullanımlar vardır – skandiyum genellikle kullanılamaz, çünkü alüminyumdan çok daha pahalıdır.

Scandium birçok asit ile reaksiyona girer.

Skandiyum (Scandium) Elementinin Kullanım Alanları

Skandiyum (Scandium) Elementinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir