Proton ve Elektron Sayısı Verildiğinde İyon Sayısı Nasıl Bulunur?

Bir İyon Sembolünü Bulma

Bu kimya problemi, proton ve elektron sayısı verildiğinde iyonun sembolünün nasıl belirleneceğini göstermektedir.

Soru

10 e-ve 7 p + değerinde bir iyon sembolünü verin.

Çözüm

E- ifadesi elektronları, p + ise protonları ifade eder. Proton sayısı bir elementin atom numarasıdır. Atom numarası 7 olan elementi bulmak için Periyodik Tablo kullanın. Bu element azottur ve N simgesine sahiptir.

Sorun, protonlardan daha fazla elektron bulunduğunu ve iyonun negatif bir net yük olduğunu biliyoruz. Proton ve elektron sayısındaki farka bakarak, net yükü belirleyin: 10-7 = 3 protondan daha fazla elektron veya 3- yük.

Cevap

N3-‘dir.

İyon için sembol yazarken, önce bir ya da iki harfli eleman sembolü yazılmakta ve bunu bir üst simge izlemektedir. Üst yazı, iyon üzerindeki yüklerin sayısının + (pozitif iyonlar veya katyonlar için) veya – (negatif iyonlar veya anyonlar için) olduğunu izah eder. Nötr atomların yükü sıfırdır, dolayısıyla herhangi bir indis verilmez. Yük +/- bir ise, “1” atlanmıştır. Böylece, örneğin, bir klor iyonu üzerindeki yük, Cl1 değil Cl- olarak yazılır.

İyonları Bulmak İçin Genel Kılavuz

Protonların ve elektronların sayısı verildiğinde, iyonik yükün anlaşılması kolaydır. Birçok iyonu tahmin etmek için periyodik tablo kullanabilirsiniz. Birinci grup (alkali metaller) genellikle +1 yükü, ikinci grup (alkalin topraklı) genellikle +2 yüke, halojenler genellikle -1 yüke sahiptir ve asal gazlar tipik olarak iyon oluşturmazlar. Metaller genellikle pozitif bir yük ile çok çeşitli iyonlar oluştururlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir