Periyodik Cetvelde, Tabloda İyonik, İyon Yarıçapı

Periyodik tabloda iyonik yarıçap

İyonik yarıçap ve atom yarıçapı periyodik tablodaki eğilimleri takip eder:

Yukarıdan aşağı doğru hareket ettirdiğinizde bir element grubu (sütun) iyonik yarıçapı artar. Bunun nedeni, periyodik tabloya geçerken yeni bir elektron kabuğunun eklenmesidir. Bu, atomun genel boyutunu arttırır.

Bir element periyodunda (sıra) soldan sağa doğru ilerledikçe iyonik yarıçap azalır. Atom çekirdeğinin büyüklüğü, bir süre boyunca hareket eden daha büyük atom sayılarıyla artar, ancak iyonik ve atomik yarıçap azalır. Bunun nedeni çekirdeğin etkin pozitif kuvvetinin de artması ve elektronların daha sıkı şekilde çekilmesidir. Bu eğilim, katyonları oluşturan metallerle özellikle açıktır. Bu atomlar en dışındaki elektronlarını kaybeder, bazen de tüm elektron kabuğunun kaybına neden olurlar. Bununla birlikte, bir dönemdeki geçiş metallerinin iyonik yarıçapı bir dizinin başlangıcına yakın olan bir atomdan diğerine pek değişmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir