Pabucu Dama Atılmak Deyiminin Anlamı Öyküsü Hikayesi

Pabucu Dama Atılmak deyiminin anlamı

Kendinden üstün veya daha çok değer verilen birinin gelmesi ile gözden düşmek,itibarı kalmamak.
Herhangi bir konuda geçilmek,aşılmak.
Ahi teşkilatında hileli iş yapanlara verilen dükkan kapatma veya işten men etme cezası.

Pabucu Dama Atılmak deyiminin hikayesi öyküsü

Osmanlı döneminde esnaf ve sanatkarların bağlı bulunduğu teşkilat, ticaretin yanında sosyal hayatı da düzene sokuyordu. Kusurlu malın, malzemeden çalmanın ve kalitesiz işin önüne geçmek için de ilginç bir önlem alınmıştı. Bir ayakkabı aldınız veya tamir ettirdiniz diyelim. Ama kusurlu çıktı. Böyle durumlarda heyet şikayeti ve sanatkarı dinliyor. Eğer şikayet eden gerçekten haklıysa, o ayakkabıların bedeli şikayetçiye ödeniyordu. Ayakkabılar da ibret-i alem olsun diye ayakkabıyı imal edenin çatısına atılıyordu. Gelen geçen de buna bakıp kimin iyi, kimin kötü ayakkabı tamir ettiğini biliyordu. Böylece pabuçları dama atılan ayakkabıcı maddi kazançtan da oluyor ve gerçekten pabucu dama atılmış oluyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir