Oksidasyon (Yükseltgenme) ve İndirgeme Arasındaki Fark Nedir?

Oksidasyon ve İndirgenme Reaksiyonlarını Belirleme

Oksidasyon ve indirgenme genellikle birlikte çalışan iki kimyasal reaksiyon türüdür.

Oksidasyon ve indirgeme reaksiyonları, reaktifler arasında elektron değişimini gerektirir.

Birçok öğrenci için, hangi tepkime maddesinin oksitlendiğini ve hangi tepkimenin azaltıldığını belirlemeye çalışıldığında karışıklık oluşur.

Yükseltgenme ve indirgeme arasındaki fark nedir?

Oksidasyon reaksiyon sırasında bir reaktan elektron kaybedince oluşur.

İndirgeme, reaksiyon sırasında bir reaktifin elektron kazanmasıyla oluşur. Bu genellikle metaller asit ile reaksiyona girdiğinde oluşur.

Yükseltgenme ve indirgeme örnekleri

Çinko metali ve hidroklorik asit arasındaki reaksiyonu düşünün.

Zn(s) + 2 HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)

İyon seviyesine kadar bu reaksiyon bozulursa:

Zn(s) + 2 H+(aq) + 2 Cl(aq) → Zn2+(aq) + 2 Cl(aq) + 2 H2(g)

Önce, çinko atomlarına ne olduğunu bak. Başlangıçta, nötr bir çinko atomu var. Reaksiyon ilerledikçe, çinko atomu bir Zn2+ iyonu olmak için iki elektron kaybediyor.

Zn(s) → Zn2+(aq) + 2 e-

Çinko, Zn2+ iyonlarına okside edildi. Bu reaksiyon bir oksidasyon reaksiyonudur.

Bu reaksiyonun ikinci kısmı hidrojen iyonlarını içerir. Hidrojen iyonları elektron kazanıyor ve dihidrojen gazı oluşturmak için birbirine yapışıyor.

2 H+ + 2 e → H2(g)

Hidrojen iyonlarının her biri, nötr olarak şarj edilmiş hidrojen gazı oluşturmak için bir elektron kazandı. Hidrojen iyonlarının indirgentiği söylenir ve reaksiyon bir indirgeme reaksiyonudur.

Her iki süreç aynı anda devam ettiğinden, ilk tepkimeye bir oksidasyon-redüksiyon reaksiyonu denir. Bu reaksiyon tipine ayrıca bir redoks reaksiyonu (Redükasyon / Oksidasyon) denir.

Hangi reaksiyonun oksidasyon olduğunu ve hangi reaksiyonun azaltıldığını hatırlamak için iki hatırlatma vardır.

Birincisi OIL RIG:

Oksidasyon elektron kaybolmasını içerir.

İndirgeme elektron kazanımını içerir.

İkincisi ise LEO GER:

Oksidasyonda elektronlar kaybedilir.

İndirgemelerde elektron kazanılır.

Oksidasyon ve indirgeme reaksiyonları asitler ve bazlar ve diğer elektrokimyasal proseslerle çalışırken çok yaygındır. Bu iki anımsatıcıyı, hangi işlemin oksidasyon ve indirgeme reaksiyonu olduğunu göz önünde bulundurmaya yardımcı olmak için kullanın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir