Oksidasyon (Yükseltgenme) Durumu Nedir?

Oksidasyon (Yükseltgenme) Durumunun Tanımı

Oksitlenme, Oksidasyon, Yükseltgenme, durumu, elementin bir atomundaki elektronların sayısıyla karşılaştırıldığında bir bileşik içindeki bir atom ile ilişkili elektronların sayısı arasındaki farktır.

İyonlarda, oksidasyon durumu iyonik yükdür. Kovalent bileşiklerde oksidasyon durumu formal yüke karşılık gelir. Elemanların sıfır oksidasyon durumunda mevcut olduğu kabul edilir.

Örnek

NaCl’de oksidasyon durumları Na (+1) ve Cl (-1) ‘dir; CCl4‘te oksidasyon durumları C (+4) ve her klor Cl (-1)

}
hidrojen + oksijen → hidrojenoksit (su)

Bu reaksiyonda oksijen indirgenmiş, yani hidrojenden elektron almış ve sıfır değerlikli halden (2-) değerlikli hale geçmiştir. Hidrojen ise 1 elektron vererek +1’e yükseltgenmiştir.

Yükseltgenme şu şekilde olur:

Bir grup veya molekulden bir elektron uzaklaşması

Bir molekulden bir hidrojen atomunun uzaklaşması

Bir molekulden bir hidrur iyonunun uzaklaşması

Moleküle oksijen sokulması

Katalitik dehidrejenasyon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir