Newton ve Yerçekimi Teorisi, Newtonun Yerçekim Teorisi Nedir?

Newton’un Principia’da özetlenen üç temel hareket yasası onun yer çekimi teorisine varmasına yardım etti. Newton’un evrensel çekim yasası, iki nesnenin, kitleleriyle orantılı olan ve merkezleri arasındaki mesafenin karesiyle ters orantılı olan bir çekim çekim gücüyle birbirlerine çekildiğini belirtir.

Bu yasalar sadece eliptik gezegen yörüngelerini değil, evrendeki hemen hemen her hareketi açıklamaya yardımcı oldu: gezegenlerin güneşin çekiciliğinin çekilmesiyle yörüngede nasıl tutulduğu; Ay’ın Dünya etrafında nasıl döndüğü ve Jüpiter’in uyduları etrafında dönüyor; ve güneşin etrafında eliptik yörüngelerde kuyruklu yıldızların nasıl döndüğü. Aynı zamanda, her gezegenin kütlesini hesaplamasına izin verdi, Dünya’nın kutuplarda kutuplarını ve ekvatordaki çıkıntıyı hesapladı ve güneşin ve Ay’ın yerçekimsel çekişinin Dünya’nın gelgitlerini nasıl yarattığını hesapladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir