Molekül (Zerre) Nedir (Geniş Bilgi)

Molekül hakkında geniş bilgi

Bir molekül, bu elementin ya da bileşiğin kimyasal özelliklerine sahip olan bir kimyasal element ya da bileşikteki en küçük parçacıktır. Moleküller kimyasal bağlarla bir arada tutulan atomlardan oluşur. Bu bağlar, atomlar arasında elektronların paylaşımı veya değişimi sonucu oluşur. Bazı elementlerin atomları, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla kolaylıkla bağlanır. Bu elemanların örnekleri oksijen ve klordur. Bazı elementlerin atomları diğer atomlarla kolayca bağlanamaz. Örnekler; neon ve argon.

Moleküller büyüklük ve karmaşıklıkta büyük ölçüde değişebilir. Helyum elementi bir atom atomudur. Bazı moleküller aynı elementin iki atomundan oluşur. Örneğin O2, dünyanın atmosferinde en yaygın bulunan oksijen molekülüdür; iki oksijen atomu vardır. Ancak, belirli koşullar altında, oksijen atomları ozon olarak bilinen bir molekül oluşturan üçlü (O3) bağlar. Diğer bilindik moleküller arasında iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomundan (H2O) oluşan su, iki oksijen atomuna (CO2) bağlı bir karbon atomundan oluşan karbon dioksit ve iki hidrojen atomundan oluşan sülfürik asit, bir sülfür atomu, ve dört oksijen atomu (H2 SO4).

Bazı moleküller, özellikle de belirli proteinler, zincirlemelerde önemli uzunluklara ulaşabilen yüzlerce hatta binlerce atom içerir. Bu molekülleri içeren sıvılar bazen garip davranırlar. Örneğin, bir şişe, dik bir konuma geri döndükten sonra bile, bir kısmının döküldüğü bir şişeden akmaya devam edebilir.

Moleküller her zaman hareket halindedir. Katılarda ve sıvılarda, birlikte sıkıca paketlenirler. Bir katı olarak, moleküllerin hareketi hızlı titreşime benzetilebilir. Bir sıvıda, moleküller, bir çeşit sürüngen tarzında, birbirleri arasında serbestçe hareket edebilirler. Bir gazda, moleküllerin yoğunluğu genellikle aynı kimyasal bileşiğin bir sıvısından veya katı maddesinden daha azdır ve bir sıvıdan daha özgürce hareket ederler. Belirli bir bileşikte (katı, sıvı veya gaz) spesifik bir bileşik için, mutlak sıcaklık arttıkça moleküler hareket hızı artar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir