Mescidi Aksa Nerede, Mimari Özellikleri, Kim Kaç Yılında Yaptırdı, Tarihçesi

Mescidi Aksa Tarihçesi Kısaca

Müslümanlar ve Yahudiler tarafından kutsal kabul edilen Mescidi Aksa Müslümanların ilk kıblesi olarak bilinmektedir. Hz Muhammed saa namaz üzerinde gelen vahiyle birlikte kıblemiz değişerek Kabe olmuştur.

Mescidi Aksa Kudüs’de bulunan Eski Şehir bölgesinde bulunmaktadır. 144 dönüm üzerinde bulunan bu mescidin yanı sıra Kubbet-üs Sahra ve 200 civarında bulunan eserlere de ev sahipliği yapıyor. Morya ismi verilen bir tepe üzerine inşa edilmiştir.

Kuran-ı Kerim’de mescidi aksa ile ilgili geçen ayet ise; (Kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan (Mekke’den), kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya (Kudüs’e) götüren Allah’ın şânı ne yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür) İsra 17.

Mescidi Aksa kim tarafından yapıldı

Mescidi Aksa’nın ilk yapıldığı tarih bilinmemektedir. Bize ulaşan hadislerden ise Kabe’nin yapılmasından 40 yıl sonra yapıldığıdır. İlk yapanların kim olduğu hususunda ise farklı görüşler ortaya atılmıştır. Kimileri melekler tarafından yapıldığı kimileri ise ilk insan Hz Adem as ve oğulları Hz Şit as ile Hz Nuh as ve Hz İbrahim as isimleri ön plana çıkmaktadır. İbn Abbas’tan gelen bir rivayet ile İbn Hacer el-Askalânî’nin Fethu’l-Bârî kitabındaki bir rivayet hem Kâbe hem de Mescid-i Aksâ’yı ilk inşa edenin Adem olduğunu gösterir.

Mescidi Aksa mimarisi

Bu mescit mimari özellikler olarak Gotik mimari, Romanesk mimari, Abbasi Mimarisi, Fatımi Mimarisi gibi farklı mimariler ile donatılmıştır.

Roma ve Bizans Dönemi

Yunanlar Filistin topraklarını işgal etmiş ve M.Ö. 332 civarında Büyük İskender’e, sonra onu takip eden Ptolemaios Hanedanı’na, sonra Selevkos İmparatorluğu’na tâbi olmuşlardır. Roma İmparatorluğu hükümranlığına kadar bu durum böyle devam etmiştir. Roma İmparatorluğunun Kudüs’ü yönetmesi için atadığı ve en çok öne çıkan ilk yöneticilerden biri Hirodes’tir (M.Ö. ykl. 37). Hirodes Beytu’l-makdis’i yenilemiş (M.Ö. ykl. 20) ve el-Halil Kapısı’na büyük bir kale inşa etmiştir (Yahudiler bu kapıya bugün Davud Kapısı adını vermektedir).[8] İslam kaynakları Meryem oğlu İsa’nın, Zekeriya’nın ve onun oğlu Yahya’nın, Kudüs’ün Hirodes yönetiminde olduğu bu dönemde yaşadığını belirtirler.

Hz Muhammed saa dönemi

Mescid-i Aksa Peygamber Muhammed döneminde, Müslümanlar için önemli bir özellik kazanmıştır. Çünkü Hicretin birinci yılında (M. 622), Medine’de müslümanlar yaklaşık 16 ay boyunca Mescid-i Aksa’ya yönelerek namaz kılmış ve burayı kıble olarak kabul etmişlerdir. Berâ b. Âzib Peygamber Muhammed’ten şöyle rivayet etmiştir: “Peygamber Medine’ye geldiğinde on ya da on yedi ay boyunca Beytu’l-Makdis’e doğru namaz kıldı. Bununla birlikte O, Kâbe’ye yönelmeyi arzu ediyordu. Bunun neticesinde şu ayet nazil oldu: “(Ey Muhammed!) Biz senin yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Artık müsterih ol, işte şimdi seni hoşnut olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. (Bundan böyle namazda) yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Siz de (ey müminler!) nerede bulunursanız (namazda) yüzünüzü oraya doğru çevirin. Kendilerine kitap verilmiş olanlar da pek iyi bilirler ki o Rabb’lerinden gelen haktır ve Allah onların yaptıklarından gafil değildir. (Bakara (3), 144)”

Mescid-i Aksa Peygamber Muhammed’in İsra ve Mirac hadisesi sırasında gerçekleştirdiği yolculuğun yeryüzündeki gece yolculuğu olarak bilinen İsrâ kısmında yöneldiği yerdir. Bu yolculuk, O’nun peygamber olarak gönderilişinin 3. senesinde, Recep ayının 27. gecesi gerçekleşmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir