Madencilik İnsanı Nasıl Etkiler? Madenciliğin İnsanlara, Doğaya Zararları

Madenlere maruz kalan insanlar nasıl etkilenmektedir? Madenciliğin insan üstündeki zararları, etkileri nelerdir?

Zehirli atıklara maruz kalan insanlar hasta oluyor. Cilt döküntüleri, baş ağrısı, kusma, ishal vb. Gelişirler. Aslında cıva zehirlenmesinin belirtileri sıtma semptomlarına çok benzerdir. Bir doktora gitmeyi göze alamayan ya da doktora erişilemeyen bir köyde yaşayan birçok kişi genellikle hastalıkları için tedavi edilmemektedir.

Su kirlenmişse, insanlar banyo, yemek pişirmek veya elbiselerini yıkamak için kullanamazlar. Çakılın ve çamurun yerinden çıkması nehrin doğal akışını engeller. Sonuç olarak balıklar ve diğer organizmalar ölür.

Maden arama dinamik bir yapıya sahiptir. İşletme faaliyetleri sırasında gerek yeraltında ve gerekse yer üstünde işletmenin boyutuyla bağlantılı olarak belli bir zaman dilimi içinde milyarlarca metre küp malzeme yer değiştirmektedir . Bu faaliyetler sırasında, doğal kaynaklar olan madenler ve mineraller, insan refahı için bir taraftan ekonomiye kazandırılırken, diğer taraftan ekolojik çevreye verilen büyük tahribat ve zararları çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Faaliyetlerin yapıldığı alanlarda ve özellikle açık işletme yöntemi ile çalışılan sahalarda, çalışmalar bittikten sonra topoğrafya, jeolojik yapı, rölyef, su rejimi, iklim ve peyzaj tamamen değişmekte ve bitki örtüsünün de tahrip olmasına neden olmaktadır.

Maden ocakları çalışma sahalarındaki örtü ve atık yığınları ile madencilik binalarının inşa edildiği diğer alanlardaki toprak ve bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu meydana gelir. 2. Dolaylı Bozulma: Eski maden hafriyat yerleri, örtü ve atık yığınları, maden binaları ile mineral zenginleştirme tesislerinin bulunduğu yerlerde toprak yapısı, su ilişkileri, kimyasal özellikler, toprak ve bitki örtüsü, yerel iklim, insan ve hayvan sağlığının değişime uğraması gibi olaylar görülebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir