Maddenin Yoğun ve Kapsamlı Özellikleri ve Örnekler

Yoğun özellikler ve kapsamlı özellikler, maddenin fiziksel özelliklerinin tipidir. Yoğun ve kapsamlı terimler ilk önce fizikokimya uzmanı ve fizikçi Richard C. Tolman tarafından 1917’de tanımlandı. İşte yoğun ve kapsamlı özelliklerin ne oldukları, örnekleri ve haklarında kısaca bilgiler.

Maddenin Yoğun Özellikleri

Yoğun özellikler, toplu özellikler olup, mevcut madde miktarına bağımlı olmadıkları anlamına gelir.

Yoğun özelliklere örnekler:

Kaynama noktası, yoğunluk, maddenin durumu, renk, erime noktası, koku, sıcaklık, kırılma indeksi, parıltı, sertlik, yumuşaklık ve dövülebilirlik.

Bir numunenin tanımlanmasına yardımcı olmak için yoğun özellikler kullanılabilir, çünkü bu özellikler örneklerin miktarına bağlı değildir ve koşullara göre değişmezler.

Maddenin Kapsamlı Özellikleri

Kapsamlı özellikler mevcut madde miktarına bağlıdır. Kapsamlı bir özellik, alt sistemler için katma değer olarak kabul edilir.

Kapsamlı özelliklere örnekler:

Hacim, kitle, boyut, ağırlık ve uzunluk.

Yoğun ve kapsamlı özellikler arasındaki fark

İki geniş özellik arasındaki oran yoğun bir özelliktir. Örneğin, kütle ve hacim geniş özellikler taşır, ancak bunların oranı (yoğunluk) maddenin yoğun bir özelliğidir.

Kapsamlı özellikler, bir örneği tanımlamak için mükemmeldir, ancak numunenin büyüklüğüne veya koşullarına göre değişe bildikleri için onu tanımlamak çok yararlı değildir.

Ayrı Ayrı Yoğun ve Kapsamlı Özellikleri Anlama Şekli

Fiziksel bir özelliğin yoğun veya kapsamlı olup olmadığını anlamak için kolay bir yol, bir maddenin aynı iki örneğini alıp bir araya getirmektir. Bu, özellik iki katına çıkarsa (ör. Kütlenin iki katı, iki kat daha uzun) kapsamlı bir özelliktir. Varlığın büyüklüğünü değiştirdiğinizde özellikleri değişmezse yoğun bir özelliktir demektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir