Maddenin Fiziksel Özellikleri ve Fiziksel Özelliklere Örnekler

Fiziksel Özelliklerin Açıklanması ve Örnekleri

Fiziksel özellikler, numunenin kimyasal kimliğini değiştirmeden algılanan veya gözlemlenen maddenin herhangi bir özelliğidir. Buna karşın, kimyasal özellikler yalnızca bir kimyasal reaksiyon gerçekleştirerek gözlemlenebilen ve ölçülebilen, böylece numunenin moleküler yapısını değiştiren kimyasal özelliklerdir.

Fiziksel özellikler böyle geniş bir özellik yelpazesini içerdiğinden, yoğun veya kapsamlı olarak sınıflandırılır ve ya izotropik ya da anizotropik olarak sınıflandırılırlar.

Yoğun ve Kapsamlı Fiziksel Özellikler

Fiziksel özellikler yoğun veya kapsamlı olarak sınıflandırılabilir. Yoğun fiziksel özellikler numunenin büyüklüğüne veya kütlesine bağlı değildir. Yoğun özelliklere örnekler, kaynama noktası, maddenin hali ve yoğunluğu içerir. Kapsamlı fiziksel özellikler numunedeki madde miktarına bağlıdır. Geniş özelliklere örnek olarak boyut, kütle ve hacim verilebilir.

İzotropik ve Anizotropik Özellikler

Fiziksel özellikler, izlenen numunenin veya yönün yönüne bağlı olmadığı taktirde izotropik özelliktedir. Oryantasyona bağlı olarak özellikler anizotropik özelliktedir. Herhangi bir fiziksel özellik izotropik veya anizotropik olarak atanabilse de, terimler genellikle malzemelerin optik ve mekanik özelliklerine göre tanımlanmasına veya ayırt edilmesine yardımcı olmak için uygulanır. Örneğin, bir kristal, renk ve opaklığa göre izotropik olabilirken, bir tanesi gözlem eksenine bağlı olarak farklı bir renk gösterebilir.

Bir metalde tahıllar bir eksene göre diğerine kıyasla bozulabilir veya uzatılabilir.

Fiziksel Özelliklere Örnekler

Görebileceğiniz, koklayabileceğiniz, dokunduğunuz, duyabileceğiniz veya başka şekilde kimyasal tepki vermeden algılayıp ölçebilen herhangi bir mülk fiziksel bir mülkiyettir.

Fiziksel özelliklere örnekler:

Renk, şekil, hacim, yoğunluk, sıcaklık, kaynama noktası, viskozite-yarı sıvılık, basınç, çözünürlük, elektrik şarjı.

İyonik ve Kovalent Bileşiklerin Fiziksel Özellikleri

Kimyasal bağların doğası, bir materyal tarafından görüntülenebilen bazı fiziksel özelliklerde rol oynar. İyonik bileşiklerdeki iyonlar, karşı yüklü diğer iyonlara kuvvetle çekilir ve benzer yüklerle itilir. Kovalent moleküllerde bulunan atomlar kararlıdır ve materyalin diğer kısımları tarafından güçlü bir şekilde çekilmez veya itilir. Sonuç olarak, iyonik katıların kovalent katıların düşük erime ve kaynama noktalarına kıyasla daha yüksek erime noktaları ve kaynama noktaları eğilimi gösterir. İyonik bileşikler, eritildiklerinde veya eritildikleri zaman elektrik iletkenleri olma eğilimindedirler, ancak kovalent bileşikler, herhangi bir biçimde zayıf iletken olma eğilimindedir. İyonik bileşikler genellikle kristalin katılardır, kovalent moleküller ise sıvı, gaz veya katı madde olarak mevcut olabilir. İyonik bileşikler genellikle suda ve diğer kutupsal çözücüler içinde çözünürken, kovalent bileşikler polar olmayan çözücüler içinde çözülme olasılığı daha yüksektir.

Fiziksel Özellikler vs Kimyasal Özellikler

Kimyasal özellikler, bir maddenin kimyasal kimliğini değiştirerek, yani kimyasal reaksiyonda davranışını inceleyerek gözlemleyebilen maddenin özelliklerini kapsar.

Kimyasal özelliklerin örnekleri yanma özelliğini (yanmadan gözlemlenir), reaktiviteyi (bir reaksiyona katılmaya hazır olarak ölçülür) ve toksisiteyi (bir organizmayı bir kimyasala maruz bırakarak gösterilir) içerir.

Kimyasal ve Fiziksel Değişiklikler

Kimyasal ve fiziksel özellikler kimyasal ve fiziksel değişimlerle ilgilidir. Fiziksel bir değişim sadece bir kimyasal maddenin değil, bir numunenin şeklini veya görünümünü değiştirir. Bir kimyasal değişiklik, bir numuneyi moleküler düzeyde yeniden düzenleyen bir kimyasal reaksiyondur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir