Kükürt (Sülfür) Nedir? Kükürt Özellikleri, Atom Numarası, Simgesi, Keşfi

Kükürt (sülfür) nedir, atom numarası, simgesi, sembolü, keşfi

Kükürt, sembolü S ve atom numarası 16 olan bir kimyasal elementtir. Bol, çok değerli ve metalik değildir. Normal koşullar altında sülfür atomları, S8 kimyasal formülü ile siklik sekiz atom moleküllerini oluştururlar. Elemental kükürt, oda sıcaklığında parlak sarı kristalin bir katıdır. Kimyasal olarak, kükürt altın, platin, iridyum, tellür ve soygazlar haricinde tüm elementlerle reaksiyona girer.

Keşfi

Keşif: Tarih öncesi çağlardan beri bilinir.

Doğada nasıl bulunur?

Bazen saf, doğal formda bulunurken, kükürt genellikle sülfür ve sülfat mineralleri olarak bulunur. Doğal formda bol olan kükürt, antik Hindistan, eski Yunanistan, Çin ve Mısır’daki kullanımları nedeniyle anılmaktadır. İncil’de kükürt’e kükürtle denilir.

Bugün, hemen hemen bütün elemental kükürt, doğalgaz ve petrolden gelen sülfür içeren kirleticilerin uzaklaştırılmasının bir yan ürünü olarak üretilmektedir. Elemanın en büyük ticari kullanımı, sülfat ve fosfat gübreleri için sülfürik asit üretimi ve diğer kimyasal işlemlerdir.

Kükürt’ün özellikleri

Saf kükürt kokusu yoktur. Kükürt ile ilişkili güçlü koku gerçekte kükürt bileşiklerine atıfta bulunulmalıdır.

Brimstone, “yanan taş” anlamına gelen kükürt için eski bir isim.

Erimiş kükürt kırmızıdır.

Alev testinde kükürt mavi bir alevle yanar.

Kükürt, Dünya’nın kabuğunda on yedinci en yaygın elementtir.

Kükürt, insan vücudundaki sekizinci en yaygın elementtir.

Kükürt, deniz suyunun altıncı en yaygın elementidir.

Barut, kükürt, karbon ve tuz ölçer içerir.

Kükürt soluk sarı, kırılgan, kokusuz bir katıdır. Suda çözünmez, ancak karbon disülfürde çözünür. Çoklu allotrop kükürt bilinmektedir.

Kükürt (Sülfür) Elementinin Kullanım Alanları

Kükürt (Sülfür) Elementinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir