Kristalleşme (Kristalize / Kristalizasyon) Nedir Tanımı?

Bilimde Kristalleşmeyi Anlamak

Kristalize Tanımı (Kristalleşme / Kristalizasyon)

Kristallendirme, atomların veya moleküllerin, kristal olarak adlandırılan oldukça yapılandırılmış bir formda katılaştırılmasıdır. Genellikle bu, bir maddenin bir çözeltisinden kristallerin yavaş yavaş çökmesini ifade eder. Bununla birlikte, kristaller saf bir eriyikten veya doğrudan gaz fazından birikimden oluşabilir. Kristalizasyon ayrıca, sıvı çözeltiden saf bir katı kristalin faza kütle transferinin meydana geldiği katı-sıvı ayırma ve saflaştırma tekniğine de işaret edebilir.

Çökme sırasında kristalleşme meydana gelse de, iki terim birbiriyle değiştirilemez. Yağış, basit bir şekilde, bir kimyasal reaksiyondan çözünmez (katı) oluşumu ifade eder. Bir çökelti, amorf veya kristal olabilir.

Kristalleşmenin gerçekleşmesi nasıl olur?

Kristalleştirme örnekleri nelerdir?

Kristallendirme yöntemleri, metodları nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir