Kovalent Bağ Nedir, Kimyada Kovalent Bağ Tanımı, Kovalent Bağa Örnekler

Kimyada kovalent bağlar nedir?

Bir kovalent bağ, elektron çiftlerinin aralarında paylaşıldığı iki atom veya iyon arasındaki kimyasal bir bağdır. Bir kovalent bağ, aynı zamanda bir moleküler bağ olarak da adlandırılabilir. Kovalent bağlar, aynı veya nispeten yakın elektronegatiflik değerlerine sahip iki ametal olmayan atom arasında oluşur. Bu tür bir bağ radikaller ve makromoleküller gibi diğer kimyasal türlerde de bulunabilir.

Kovalent bir bağa katılan elektron çiftlerine bağlanma çiftleri veya paylaşılan çiftler denir. Tipik olarak, bağlanma çiftlerinin paylaşılması, her bir atomun asal gaz atomlarında görülenine benzer şekilde dengeli bir dış elektron kabuğu elde etmesini sağlar.

Kovalent bağ çeşitleri

Kovalent bağların iki önemli türü nonpolar veya saf kovalent bağlar ve polar kovalent bağlardır. Nonpolar bağlar, atomlar elektron çifti eşit şekilde paylaştığında ortaya çıkar. Sadece aynı atomların (birbirleriyle aynı elektronegatiflik) eşit oranda paylaşımda bulunduğu bu tanım, elektronegatiflik farkı 0,4’ten küçük olan herhangi bir atom arasında kovalent bağ oluşturacak şekilde genişletilir. Polar olmayan bağlara sahip moleküllerin örnekleri H2, N2, ve CH4‘tür.

Elektronegatiflik farkı arttıkça, bir bağdaki elektron çifti diğerlerinden bir çekirdek ile daha yakından ilişkilidir. Elektronegatiflik farkı 0,4 ile 1,7 arasında ise, bağ polar olur.

Elektronegatiflik farkı 1.7’den büyükse, bağ iyoniktir.

Kovalent bağa örnekler

Su molekülündeki (H2O) oksijen ile her hidrojen arasında kovalent bir bağ bulunur. Kovalent bağların her biri bir hidrojen atomundan biri diğeri oksijen atomundan olmak üzere iki elektron içerir. Her iki atom da elektronları paylaşır.

Bir hidrojen molekülü olan H2, bir kovalent bağ ile birleştirilen iki hidrojen atomundan oluşur. Her hidrojen atomunun kararlı bir dış elektron kabuğu elde etmek için iki elektrona ihtiyacı vardır. Elektron çifti, molekülü bir arada tutan her iki atom çekirdeğinin pozitif yüküne çekilir.

Fosfor ya PCl3 ya da PCl5 oluşturabilir. Her iki durumda fosfor ve klor atomları kovalent bağlarla bağlanır. PCl3 , atomların komple dış elektron kovanları elde ettiği beklenen asil gaz yapısını varsayar. Bununla birlikte PCl5 de dengelidir, bu yüzden kovalent bağların sekizli kurallara her zaman uymadığını unutmamak önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir