Kimyada Valans (Değerlik) Nedir? Kimyada Valans Tanımı

Değerlik, Valans (Valance) Nedir?

Valans, tipik olarak, bir atomun en dış kabuğunu doldurmak için gereken elektronların sayısıdır. İstisnalar olduğu için, valansın daha genel tanımı verilen bir atomun genel olarak bağlandığı elektronların sayısı veya bir atomun oluşturduğu bağların sayısıdır. (Demir, 2 değerlikli olabilir veya 3 değerlikli olabilir.)

Genellikle tanım, maksimum hidrojen atomu veya klor atomu sayısına dayanır. IUPAC sadece bir değerlik değerini (maksimum) tanımlarken, atomlar birden fazla değerlik gösterebilme yeteneğine sahip oldukları bilinmelidir. Örneğin, bakır genellikle 1 veya 2 değerlik taşır.

Örnekler: Nötr bir karbon atomu 6 elektrona sahiptir, elektron kabuğu konfigürasyonu 1s22s22p2’dir. 2p orbitalini doldurmak için 4 elektron kabul edilebileceğinden, karbonun değeri 4’tür.

Ortak Valanslar

Periyodik tablonun ana grubundaki elementlerin atomları 1 ile 7 arasında bir değerlik gösterebilir (8 tam bir sekizli olduğundan).

Grup 1 (I) – Genellikle 1 değerlik görüntüler. Örnek: NaCl Na

Grup 2 (II) – Tipik değerlik 2’dir. Örnek: MgCl2’de Mg

Grup 13 (III) – Normal valans 3’tür. Örnek: AlCl3 içinde Al

Grup 14 (IV) – Normal değerlik 4’tür. Örnek: CO (çift bağ) veya CH4 (tek bağlar)

Grup 15 (V) – Olağan valanslar 3 ve 5’dir. Örnekler NH3 içinde N, PCl5’te P’dir

Grup 16 (VI) – Tipik değerler 2 ve 6’dır. Örnek: H2O’da O

Grup 17 (VII) – Normal değerler 1 ve 7’dir. Örnekler: HC1

Valans ve Okditasyon

“Değerlilik” ile ilgili iki problem var. Birincisi, tanım belirsizdir. İkincisi, size bir atomun bir elektron kazandıracağına veya en dıştaki atomunu kaybedip kaybetmeyeceğine dair bir işaret vermenize gerek kalmayan bir sayıdır.

Örneğin, hem hidrojen hem de klorin valans değeri 1’dir, ancak hidrojen genellikle elektronunu kaybederek H + olur; klor genellikle Cl- haline gelmek için ek bir elektron kazanır.

Oksidasyon durumu bir atomun elektronik durumunun daha iyi bir göstergesidir, çünkü hem büyüklü hem de işaretlidir. Ayrıca, bir elementin atomlarının koşullara bağlı olarak farklı oksidasyon durumları gösterebileceği anlaşılmaktadır. İşaret, elektropozitif atomlar için pozitiftir ve elektronegatif atomlar için negatiftir. Hidrojenin en yaygın oksidasyon hali +8’dir. En yaygın klorür oksidasyon durumu -1’dir.

Valans (Değerlik) Sözcüğü Kısaca Tarihçesi

“Değerlik” sözcüğü, 1425’te Latince kelime olan valentiya’dan, yani kuvvet veya kapasite olarak tanımlanmıştır. Valans kavramı, 19. yüzyılın ikinci yarısında kimyasal bağlanma ve molekül yapısını açıklamak için geliştirildi. Kimyasal değerler teorisi, Edward Frankland tarafından 1852’de yayınlanan bir makalede önerildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir