Kimyada Fiziksel Özellik Nedir, Fiziksel Özellik Tanımı ve Örnekleri

Fiziksel Özellik Tanımı

Bir fiziksel özellik, bir numunenin kimyasal kimliğini değiştirmeden gözlemlenebilen ve ölçülebilen bir maddenin bir özelliği olarak tanımlanır.

Bir fiziksel mülkün ölçümü, bir numunedeki maddenin düzenini değiştirebilir, ancak moleküllerin yapısını değiştirebilir. Başka bir deyişle, fiziksel bir mülkiyet fiziksel bir değişimi içerebilir, ancak kimyasal bir değişimi içermeyebilir. Bir kimyasal değişiklik veya reaksiyon meydana gelirse, gözlemlenen özellikler kimyasal özelliklerdir.

Yoğun ve Kapsamlı Fiziksel Özellikler

İki fiziksel özellik sınıfı yoğun ve kapsamlı özelliklerdir. Yoğun bir mülkiyet, bir numunedeki madde miktarına bağlı değildir. Bu, maddenin bir özelliğidir. Örnekler, erime noktası ve yoğunluğu içerir. Kapsamlı özellikler, numune boyutuna bağlıdır. Geniş özelliklere örnek olarak şekil, hacim ve kütle verilebilir.

Fiziksel Özellik Örnekleri

Fiziksel özelliklerin örnekleri arasında kütle, yoğunluk, renk, kaynama noktası, sıcaklık ve hacim bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir