Kimyada Atom Sayılarının Önemi, Atom Numarası Neden Önemlidir

Kimyada atom sayıları neden önemlidir?

Periyodik tablodaki her element kendi atom numarasına sahiptir. Aslında, bu sayı, bir öğeyi diğerinden ayırt edebilmenizdir. Atom numarası, basitçe bir atomdaki protonların sayısıdır. Bu nedenle bazen proton numarası denir. Hesaplamalarda, büyük harf Z ile gösterilir. Z simgesi, atom sayısı anlamına gelen daha modern bir sözcük olan atomal ya da atomalahtalin sayısını belirten Almanca sözcük zahl’dir.

Protonlar madde birimleri olduğu için, atom numaraları daima tam sayılardır. Günümüzde, bunlar 1 (atomik hidrojen sayısı) ile 118 (bilinen en element ağırlığı) arasında değişmektedir. Daha fazla öğe keşfedildiğinde, maksimum sayı daha da artacaktır. Teorik olarak maksimum sayı yoktur, ancak elementler, daha fazla sayıda proton ve nötron ile dengeli olmaz ve böylece radyoaktif çürümeye duyarlı hale gelirler. Çürüme, atom numarası daha küçük olan ürünlerle sonuçlanabilirken, nükleer füzyon işlemi daha büyük sayıda atom üretebilir. Elektriksel olarak nötr bir atomda atom numarası (proton sayısı) elektron sayısına eşittir.

Atom sayısı neden önemlidir?

Atom numarası önemlidir ana nedeni, bir atomun elemanını tanımlama şeklinizdir. Önemli bir diğer önemli nedeni, modern periyodik tablo artan atom numarasına göre düzenlenmesidir.

Atom sayısı örnekleri

Ne kadar çok nötron veya elektron olursa olsun, bir proton içeren bir atom her zaman atom numarası 1 olur ve her zaman hidrojendir. 6 proton içeren bir atom tanımı gereği karbon atomudur. 55 protonlu bir atom her zaman sezyumdur.

Atom sayısına ilişkin şartlar

Bir atomdaki elektron sayısı değişirse element aynı kalır, ancak yeni iyonlar üretilir.

Nötronların sayısı değişirse, yeni izotoplar ortaya çıkar.

Protonlar atom çekirdeğinde nötronlarla birlikte bulunur. Bir atomdaki protonların ve nötronların toplam sayısı, atomik kütle numarasıdır (A harfi ile gösterilir).Bir elementin bir örneğindeki proton ve nötron sayısının ortalama toplamı atomik kütlesi veya atom ağırlığıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir