Karbondioksitin Kimyasal veya Moleküler Formülü Nedir?

Karbondioksitin Moleküler Formülü

Karbondioksit normalde renksiz bir gaz olarak oluşur. Katı haline kuru buz denir. Karbon dioksit için kimyasal veya molekül formülü CO2‘dir.

Merkezi karbon atomu kovalent çift bağlarla iki oksijen atomuna birleştirilir. Kimyasal yapı santimetrik ve doğrusaldır, bu nedenle karbon dioksitin elektrik kutbu yoktur.

Karbondioksit suda çözünür, burada dipropik asit görevi görür, ilk olarak bikarbonat iyonu oluşturmak için ayrışır ve sonra karbonat.

Ortak bir yanlış anlayış, tüm çözünmüş karbondioksitin karbonik asit oluşturmasıdır. En çözünmüş karbondioksit moleküler formda kalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir