Karadeniz Bölgesinin Coğrafi Özellikleri (Dağlar, Nehirler, Tarım Ürünleri)

Karadeniz bölgesi (Orta, Doğu ve Batı) coğrafi özellikleri nelerdir?

Sınır olduğu Karadenizden ismini alan Karadeniz bölgesi Sakarya ovasının doğusundan Gürcüstan sınırına kadar uzanmaktadır. Doğu, orta ve batı karadeniz olmak üzere üç farklı bölge olarak bilinmektedir. Türkiye’nin üçüncü büyük bölgesidir. Üç farklı bölgeye ayrıldığı için yerel saat farkı en çok olan bölgedir.

Dağları

Canik, İsfendiyar, Köroğlu, Ilgaz, Bolu ve Doğu Karadeniz dağları.

Akarsuları (Nehirleri)

Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya, Filyos, Çoruh, Kelkit.

Gölleri

Yeniçağa, Efteni, Karagöl, Abant.

Yapay Göller

Sarıyar, Çamlıdere ve Gökçekaya baraj gölleri ve Tortum, Sera, Abant, Yedigöller ve Zinav.

İklimi

Kıyıda yıl boyu yağışlı ve ılıman Türkiye’de Karadeniz iklimi görülür. Türkiye’nin en yağışlı bölgesi olan Karadeniz’de yağışlar bir mevsimde yoğunlaşmamış, yıl geneline yayılmıştır. Nemlilik ve bulutlanmanın fazla olması nedeniyle yıllık ve günlük sıcaklık farkları en az bu bölgededir. Dağlar kıyıya paralel uzandığından, dağların gerisinde kalan iç kesimleri deniz etkisi altına alamamış ve iklim karasallaşmıştır ve kuraklaşmıştır.

Bitki Örtüsü

Bölgenin doğal bitki örtüsü, kıyılarda nemlilik ve yağışın fazla olması sebebi ile geniş yapraklı gür ormanlardan oluşur. Türkiye ormanlarının %25’ini barındırır ve sahip olduğu ormanlar bakımından Türkiye’nin en çok orman olan bölgesidir.

Yüzölçümü

122.121 km² ile Türkiye topraklarının %18’ini kaplar. Alan bakımından 3. büyüklükteki bölgemizdir. Bölge Doğu-Batı doğrultusunda 1400 km, Kuzey-Güney doğrultusunda 100–200 km ile bir şeride benzer.

Şehirleri

Karabük, Düzce, Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Gümüşhane, Samsun, Trabzon, Sinop, Zonguldak, Tokat, Rize, Ordu, Çorum, Kastamonu, Giresun.

Tarım

Fındık ve çay üretimi oldukça önemlidir.

Madencilik

Bakır, linyit ve maden kömürü.

Turizm

Abant, Borabay gölleri, Havza kaplıcaları, yedigöller, sümela manasıtırı bölge için önemli turizm yerleri arasında yer alıyor.

Milli Parkları

Küre Dağları Millî Parkı, Altındere Millî Parkı, Ilgaz Dağı Millî Parkı, Yedigöller Millî Parkı, Kaçkar Dağları Millî Parkı, Hatila Vadisi Millî Parkı, Karagöl Sahara Millî Parkı.

Ulaşım

Eskiden deniz yolundan başka ulaşım olanağı olmayan Karadeniz Bölgesi, günümüzde ulaşım olanağı açısından gelişmiş bir düzeydedir. Birçok iskelesi de bulunan bölgenin başlıca limanları Zonguldak, Samsun ve Trabzon kentlerindedir. Zonguldak ve Samsun limanları birer demiryolu hattıyla Anadolu’nun iç kesimlerine bağlanır. Karadeniz kıyı yolu,bölgenin kıyı kesiminde yer alan birçok kenti birbirine bağlar. Bu yolun en doğusunda yer alan Sarp sınır kapısı, Türkiye ile Gürcistan arasındadır. Amasya, Trabzon, Ordu – Giresun, Tokat, Samsun, Zonguldak, Sinop ve Kastamonu’da havaalanları var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir