Kan Plazmasının Görevleri (Madde Madde)

Yaklaşık olarak kanın yarısını oluşturan kan plazması sıvı bir bileşendir. Eğer plazma vücutta olmasaydı o zaman damarlarda kan hücreleri hareket halindeyken yol almalarını sağlayacak bir araçları olmazdı.

Kan plazmasının görevleri:

1. Kanın şekilli elemanlarını içinde homojen bir süspansiyon halinde tutar.

2. Organizmaya gerekli olan glikoz, amino asitler, yağlar, vitaminler ve mineraller gibi besin maddelerini sindirim kanalından alıp dokulara taşır.

3. Havadan oksijenin alınıp dokulara, dokulardan karbondioksitin akciğere taşınıp atılmasında alyuvarlarla birlikte görev yapar.

4. Dokularda madde değişimi (metabolizma) sonucunda meydana gelen üre, ürik asit, kreatinin gibi artık maddeleri boşaltım organlarına taşır.

5. Bileşiminde bulunan maddeleri ve endokrin bezlerin salgıladığı hormonları gerekli hedef organlara taşıyarak, çeşitli organların ahenk içinde çalışmaları için gerekli bir ortam sağlar.

6. Sindirim kanalı ve boşaltım organları ile yakın irtibatı sayesinde organizmada su miktarının ve erimiş madde muhtevasının dengede tutulmasını sağlar. Bu olayı, ihtiva ettiği proteinler, su ve elektrolitlerin basıncı sağlar.

7. İhtiva ettiği su ile beden sıcaklığını düzenler.

8. İçinde bulunan fibrinojen adlı protein sayesinde, kan pulcukları ile birlikte pıhtılaşma olayına katılır, kanın damar dışına kaçmasını önler.

9. İhtiva ettiği bağışıklık sağlayıcı maddeler (antikorlar) ile mikroorganizmalara karşı bedenin savunmasına katılır.

10. Damar içine verilen veya diğer yollarla alınıp kana geçen ilaç aktif metabolitlerini hedef organlara ulaştırır. Artık metabolitleri ise vücuttan atılmak üzere boşaltım organlarına iletir.

11. Kan gruplarına ait “özel bir protein tabiatındaki oglutininleri bulundurur: A grubu olanlarda (b); B grubu olanlarda (a); 0 grubunda (a ve b) aglutininleri olup, AB grubu olanların plazmasında ise hiçbir aglutinin proteini bulunmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir