İyonlarda Proton ve Elektron Sayısı Nasıl Belirlenir?

İyonlarda Proton ve Elektron Sayısını Belirleme

Bir atomda veya moleküldeki protonların ve elektronların sayısı, yükünü belirler ve nötr bir türe veya bir iyon olup olmadığına karar verir. Bu işlenmiş kimya problemi bir iyondaki protonların ve elektronların sayısının nasıl belirlendiğini göstermektedir.

Atom iyonları için akılda tutulması gereken kilit noktalar şunlardır:

Nötr bir atom aynı sayıda proton ve elektrona sahiptir. Bu sayı elemanın atom numarasıdır.

Pozitif yüklü iyon veya katyon, elektronlardan daha fazla protona sahiptir. Proton sayısı elemanın atom numarasıdır, elektron sayısı atom numarası eksi yükdür.

Negatif yüklü iyon veya anyon, protonlardan daha fazla elektrona sahiptir. Yine, protonların sayısı atom numarasıdır. Elektron sayısı yüke eklenen atom numarasıdır.

Proton ve Elektron Sorusu

Sc3 + iyonundaki protonların ve elektronların sayısını belirleyin.

Çözüm

Sc (skandiyum) atom numarasını bulmak için Periyodik Tablosu kullanın. Atom numarası 21, yani skandiyumun 21 protona sahip olduğu anlamına geliyor.

Skandiyum için tarafsız bir atom, protonlar ile aynı elektron sayısına sahip iken, iyonun +3 yük olduğu gösterilir. Bu, nötr atomdan veya 21-3 = 18 elektrondan daha az sayıda elektrona sahip olduğu anlamına gelir.

Cevap

Sc3 + iyonu 21 proton ve 18 elektron içerir.

POLİTATOMİK İYONLARDA PROTONS VE ELEKTRONLAR

Poliatomik iyonlar (atom gruplarından oluşan iyonlar) ile çalışırken, elektronların sayısı, bir anyon için atomların atom sayılarının toplamından daha büyüktür ve bir katyon için bu değerin altındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir