İyonik (İyon) Yarıçapı Nedir, Tanımı

İyonik yarıçap nedir?

İyonik yarıçap, bir atomun iyonunun bir kristal kafes içindeki ölçüsüdür. Birbirine zar zor dokunan iki iyon arasındaki mesafenin yarısıdır. Bir atomun elektron kabuğunun sınırı biraz bulanık olduğundan, iyonlar çoğunlukla bir kafeste sabitlenmiş katı kürelermiş gibi muamele görürler.

İyonik yarıçap, iyonun elektrik yüküne bağlı olarak atom yarıçapından (bir elementin nötr atomunun yarıçapı) daha büyük veya daha küçük olabilir.

Katyonlar genellikle nötr atomlardan daha küçüktür, çünkü bir elektron çıkarılır ve geri kalan elektronlar çekirdeğe daha sıkıca çekilir. Bir anyonun elektron bulutunun boyutunu arttıran ve iyonik yarıçapı atom yarıçapından daha büyük hale getirebilecek ek bir elektrona sahiptir.

İyonik yarıçap için değerlerin elde edilmesi zordur ve iyonun boyutunu ölçmek için kullanılan yönteme bağlı olma eğilimindedir. İyonik bir yarıçap için tipik bir değer 30 pm’den (0.3 Â) 200 pm’e (2Å) kadar olacaktır. İyonik yarıçap, x-ışını kristalografisi veya benzeri teknikler kullanılarak ölçülebilir.

İyonik yarıçapta değişim

Bir atomun atom yarıçapı ya da iyonik yarıçapı sabit değildir. Atomların ve iyonların konfigürasyonu veya istiflenmesi, çekirdekleri arasındaki mesafeyi etkiler. Atomların elektron kabukları, koşullara bağlı olarak birbirlerine örtüşebilir ve bunu farklı uzaklıklarla yapabilir.

Van der Waals kuvvetlerinin zayıf çekim kuvveti atomlar arasındaki mesafeyi yönettiği için “sadece zar zor dokunan” atom yarıçapına bazen van der Waals yarıçapı denir. Bu, soygaz atomları için sıkça bildirilen yarıçapın türüdür. Metaller bir kafeste birbirlerine kovalent olarak bağlandığında atom yarıçapına kovalent yarıçap veya metal yarıçapı denilebilir. Metalik olmayan elementler arasındaki mesafe kovalent yarıçap olarak da adlandırılabilir.

İyonik yarıçap veya atom yarıçapı değerleri tablosunu okuduğunuzda, muhtemelen metalik yarıçaplar, kovalent yarıçaplar ve van der Waals yarıçaplarının bir karışımını görüyorsunuzdur. Çoğunlukla ölçülen değerlerdeki küçük farklılıklar bir endişe oluşturmamalıdır. Önemli olan atomik ve iyonik yarıçap arasındaki farkı, periyodik tablodaki eğilimleri ve eğilimlerin sebebini anlamaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir