İyonik Bileşiklerin Özellikleri Maddeler Halinde

İyonik bileşiklerin özellikleri nedir, iyonik bileşiklerin özellikleri ve adlandırılması.

Bağda yer alan elementler arasında büyük bir elektronegatiflik farkı olduğu zaman iyonik bağ oluşturulur. Fark ne kadar büyük olursa, pozitif iyon (katyon) ve negatif iyon (anyon) arasındaki cazibe o kadar güçlüdür.

İyonik bileşiklerin özellikleri, pozitif ve negatif iyonların bir iyonik bağ içinde ne kadar güçlü bir şekilde birbirine çektiği ile ilgilidir.

İyonik bileşiklerin özellikleri madde madde:

  • Kristaller oluşturuyorlar.
  • Yüksek erime noktaları ve yüksek kaynama noktalarına sahiptirler.
  • Füzyon ve buharlaşma toplu ısıları moleküler bileşiklerden daha yüksektir.
  • Sert ve kırılgandır.
  • Suda eritildiklerinde elektrik iletirler.
  • İyi bir izolatörlerdir.

İyonik bileşiklerin özellikleri hakkında uzun bilgi

İyonik Bileşiklere Örnek;

İyonik bir bileşiğin bilinen bir örneği, sofra tuzu veya sodyum klorürdür. Tuzun yüksek erime noktası 800ºC’dir. Bir tuz kristali bir elektrik izolatörü iken, salin solüsyonları (suda çözülmüş tuz) kolayca elektrik iletir. Erimiş tuz da bir iletkendir. Tuz kristallerini büyüteçle incelerseniz, kristal kafesinden kaynaklanan düzenli küp yapısını izleyebilirsiniz. Tuz kristalleri sert, ancak kırılgandır – bir kristali ezmek kolaydır. Çözünmüş tuzun tanınabilir bir tada sahip olmasına rağmen, buhar basıncının düşük olması nedeniyle katı tuz kokusu almazsınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir