İyonik Bağ Nedir, Kimyada İyonik Bağ Tanımı, İyonik Bağa Örnekler

Kimyada İyonik bağ nedir?

Bir iyonik bağ, bir iyonik bileşik içindeki karşı yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik kuvvetten kaynaklanan iki atom arasındaki kimyasal bir bağdır.

İyonik bir bağda, bir atom aslında diğer atomu dengelemek için bir elektron bağışlar. Başka bir deyişle, elektron zamanının çoğunu bağlı atoma yakın bir yerde geçirir.

İyonik bir bağa katılan atomların birbirinden farklı elektronegatiflik değerleri vardır. Kutupsal bir bağ, karşı yüklü iyonlar arasındaki cazibe tarafından oluşturulur. Örneğin, sodyum ve klorür, NaCl oluşturmak için bir iyonik bağ oluşturur veya sofra tuzu oluşturur. İki atomun farklı elektronegatiflik değerlerine sahip olduğu zaman bir iyonik bağ oluşacağını ve su içindeki iyonlara ayrılma eğilimi de dahil olmak üzere özellikleriyle bir iyonik bileşimi tespit edeceğini tahmin edebilirsiniz.

Örnek

Masa tuzu NaCl’de sodyum ve klorür iyonları arasında bir iyonik bağ bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir