İndirgenme (Redüksiyon) Nedir? İndirgenme Örnekleri

Kimyada İndirgenme Tanımı

Bir atomun ya da bir molekülün başka bir atomdan ya da bir molekülden ayrılmış olan bir veya daha fazla elektronu almasını sağlayan kimyasal tepkimeye denir.

Başka bir tanımda ise; bir kimyasal türün genellikle elektron kazanarak oksidasyon numarasını düşürdüğü yarı reaksiyon. Reaksiyonun diğer yarısı, elektronların kaybolduğu oksidasyonu içerir. Redüksiyon ve oksidasyon birlikte redoks reaksiyonlarını (redüksiyon-oksidasyon = redoks) oluşturur. İndirgeme, zıt oksidasyon süreci olarak düşünülebilir.

Bazı reaksiyonlarda, oksidasyon ve indirgeme, oksijen transferi açısından görülebilir. Burada, oksidasyon oksijen kazanırken, indirgeme oksijen kaybıdır.

Oksidasyon ve indirgenme ile ilgili daha eski ve daha az tanımlama reaksiyonu protonlar veya hidrojen açısından inceler. Burada oksidasyon hidrojen kaybı, redüksiyon da hidrojenin kazanımıdır. En doğru indirgeme tanımı elektronları ve oksidasyon numaralarını içerir.

İndirgenme örnekleri

+1 oksidasyon sayısına sahip H+ iyonları, reaksiyonda 0 oksidasyon numarası ile H2‘ye indirgenir:

Zn (s) + 2H + (aq) → Zn2 + (aq) + H2 (g)

Bir diğer basit örnek bakır oksit ve magnezyum arasındaki reaksiyon ile bakır ve magnezyum oksit elde edilir:

CuO + Mg → Cu + MgO

Demir paslanması oksidasyon ve indirgeme içeren bir süreçtir. Demir oksitlenirken oksijen azaltılır. Oksidasyon ve indirgeme “oksijen” tanımını kullanarak hangi türün oksitlendiğini ve azaltıldığını belirlemek kolay olsa da, elektronları görselleştirmek daha zor.

Bunu yapmak için bir yol, reaksiyonu iyonik bir denklem olarak yeniden yazmaktır. Bakır (II) oksit ve magnezyum oksit iyonik bileşiktir, metaller ise değildir:

Cu2 + + Mg → Cu + Mg2 +

Bakır iyonu, elektron kazanarak bakır oluşturmak üzere indirime uğrar. Magnezyum 2+ katyon oluşturmak için elektron kaybederek oksidasyona uğrar.

veya, elektron vererek bakır (II) iyonlarını indirgeyerek magnezyum olarak görebilirsiniz. Magnezyum indirgeyici bir madde olarak işlev görür. Bu arada, bakır (II) iyonları magnezyum iyonları oluşturmak için elektronları magnezyumdan uzaklaştırır. Bakır (II iyonları oksitleyici maddedir.

Bir başka örnek, demir cevherinden demir çıkarma reaksiyonudur:

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3 CO2

Demir oksit, karbon monoksit oksitlenirken (oksijen kazanır) karbondioksit oluşturmak için indirgeme işlemine (oksijeni kaybeder) demir oluşturur. Bu bağlamda, demir (III) oksit başka bir moleküle oksijen veren oksitleyici maddedir. Karbon monoksit, oksijeni bir kimyasal türe indirgeyen indirgeyici maddedir.

Oksitlenmeyi azaltmak için;

Oksitlenmeyi ve düzleşmeyi düz tutmanıza yardımcı olabilecek iki kısaltma vardır.

OIL RIG – Bu, Oksidasyon Kaybı ve İndirgeme Kazancı anlamına gelir. Oksitlenmiş türler azaltılmış türler tarafından kazanılan elektronları kaybeder.

LEO GER – “Leo aslan grr diyor.” – Elektron kayıpları = Oksidasyon, Elektron Kazancı = İndirgeme

Reaksiyonun hangi kısmının oksitlendiğini ve hangisinin azaltıldığını hatırlamanın bir başka yolu, şarjın azaltılması ortalama azalmasını basitçe hatırlamaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir