İlk Göz Ağrısı Deyiminin Anlamı Öyküsü Hikayesi

İlk Göz Ağrısı deyiminin anlamı

İlk doğan evlat, ilk doğan çocuk.

Bir kimsenin ilk aşık olduğu kimse, sevdiği ilk insan, ilk sevgili, eski sevgili.

İlk Göz Ağrısı deyiminin hikayesi, öyküsü

Eskiden savaşlar şimdikinden çok olduğu için, Anadolu’nun hemen her köyünden, hemen her hanesinden şu yada bu cephede savaşan bir asker olurmuş.Bu askerlerin geride kalan anaları, kardeşleri, hanımları, nişanlıları, yavukluları olurmuş elbette. Bu biçareler, vatanını, milletini, dinini muhafaza için cephe cephe koşan yiğitleriyle elbet gurur duyarlarmış ama ağlamadan, göz yaşı dökmeden de gün geçirmezlermiş.Bazen aşikar, bazen gizli gizli ağlayan genç kız ve gelinlerimizin göz pınarları kuruyup gözleri çapaklanmaya ve ağrımaya başlarmış.Birbirleriyle konuşurken, o zamanın terbiyesi icabı: “Senin yavuklun, senin kocan” diyemezler, utanırlarmış. “Benim göz ağrımdan hiç mektup gelmiyor, seninkinden haber var mı?” diye sorarlarmış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir