Halojen Tanımı, Halojen Nedir, Ne Demektir, Özellikleri, Halojene Örnekler

Halojen nedir?

Periyodik tablonun 7A. Grupunda bulunan element. Halojenler yedi valans elektronuna sahip reaktif olmayan ametallerdir.

Halojenlerin özellikleri

Bu gruptaki elementlerin hepsinin elektronegatifliği yüksektir. Elektron alma eğilimi en yüksek olan elementlerdir. Doğada elementel olarak değil, mineraller halinde bulunurlar. Element halinde 2 atomlu moleküllerden oluşurlar. Oda koşullarında flor ve klor gaz, brom sıvı, iyotsa katı haldedir. Erime ve kaynama noktaları grupta aşağıdan yukarıya doğru azalır. Zehirli ve tehlikeli elementler olarak bilinirler. Halojenler metallerle reaksiyona girerek iyonik tuzları oluştururlar.

Halojen ne demektir?

Madenlerle bileşince tuz verebilen brom, flor, klor ve iyot elementlerine verilen ad.

Halojene örnekler:

Flor, klor, brom, iyot.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir