Geçiş Metalleri, Geçiş Elementleri Özellikleri

Geçiş Metali Özelliklerine Genel Bakış

Metallere sahip oldukları için, geçiş elementleri de geçiş metalleri olarak bilinirler. Bu elementler yüksek erime noktaları ve kaynama noktaları ile çok zordur. Periyodik tablo boyunca soldan sağa doğru hareket edersek beş d orbitalleri daha dolu olur. D elektronları gevşek bir şekilde bağlanır, bu da geçiş elementlerinin yüksek elektriksel iletkenlik ve yumuşaklığına katkıda bulunur. Geçiş elementleri düşük iyonlaşma enerjilerine sahiptir. Bunlar çok çeşitli oksidasyon durumları veya pozitif yüklü formlar sergiler. Pozitif oksidasyon durumları geçiş elementlerinin birçok farklı iyonik ve kısmen iyonik bileşik oluşturmasına izin verir. Komplekslerin oluşumu, d orbitallerinin iki enerji alt seviyesine ayrılmasına neden olur; bu da komplekslerin birçoğunun belirli frekans ışıklarını emmesine olanak tanır. Böylece, kompleksler karakteristik renkli çözeltiler ve bileşikler oluştururlar. Karmaşıklaştırma reaksiyonları bazen bazı bileşiklerin nispeten düşük çözünürlüğünü arttırır.

Geçiş Metal Özelliklerinin Kısa Özeti Maddeler Halinde

Düşük iyonizasyon enerjileri.

Pozitif oksidasyon durumları.

Çoklu oksidasyon durumu, aralarında düşük bir enerji aralığı olduğu için.

Çok zor Metalik parlaklığı sergileyin.

Yüksek erime noktaları.

Yüksek kaynama noktaları..

Yüksek elektrik iletkenliği.

Yüksek ısı iletkenliği dövülebilir.

D-d elektronik geçişlerinden dolayı renkli bileşikler oluştururlar.

Periyodik masada soldan sağa beş d orbitali dolgulu hale gelir.

Eşlenik olmayan d elektronları nedeniyle tipik olarak paramanyetik bileşikler oluştururlar.

Tipik olarak yüksek katalitik aktivite gösterirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir