Geçiş Metal Tanımı, Geçiş Metal Nedir, Geçiş Metale Örnekler

Geçiş Metal Tanımı:

Geçiş Metal periyodik tablonun B grubundan bir elementtir. Geçiş metalleri veya bazı kimyacıların tabiri ile ağır metaller, sertlikleri, yüksek yoğunlukları, iyi ısı iletkenlikleri ve yüksek erime-kaynama sıcaklıklarıyla tanınırlar. Özellikle sertlikleri nedeniyle, saf halde ya da alaşım halinde yapı malzemesi olarak kullanılırlar.

Geçiş metalleri, kısmen d alt seviyeli orbitalleri doldurmuştur. Tepkimelere giren elektronlar da, d-orbitalindeki elektronlardır. Geçiş metalleri sıklıkla birden fazla yükseltgenme basamağına sahiptir. Çoğu, asit çözeltilerinde hidrojenle yer değiştirecek kadar elektropozitiftir. İyonları renkli olduğu için analizlerde kolay ayırt edilirler.

Örnekler

Skandiyum, itriyum, tantal, molydenum, manganez, bakır, çinko.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir