Elektron (Electron) Nedir, Elektronların Özellikleri

Bir elektron, negatif yüklü atom altı parçacıktır. Serbest (herhangi bir atoma bağlı değil) veya bir atomun çekirdeğine bağlı olabilir. Atomlardaki elektronlar enerji düzeylerini temsil eden çeşitli yarıçaplardan oluşan küresel gövdelerde bulunurlar. Küresel kabuk ne kadar büyük olursa, elektronda bulunan enerji o kadar yüksek olur.

Elektrik iletkenlerinde, akım, atomların atoma ayrı ayrı, genelde negatiften pozitif elektrik direklerine doğru hareket etmesinden kaynaklanır. Yarı iletken malzemelerdeki akım, elektronların hareketi olarak da görülür. Fakat bazı durumlarda, akımın atomdan atoma olan elektron eksikliklerinin bir hareketi olarak tasavvur edilmesi daha açıklayıcıdır. Yarı iletken içindeki elektron eksikliği olan bir atoma bir delik denir. Delikler genel olarak pozitiften negatif elektrik ayağına “hareket eder”.

Tek bir elektron üzerindeki yük ünite elektrik yükü olarak kabul edilir. Negatif kutupluluk atanır. Bir elektron üzerindeki yük, bir proton veya delik üzerindeki pozitif yük ile eşittir, ancak tersidir. Elektrik yükü miktarı genellikle tek bir elektron üzerindeki yük açısından ölçülmez, çünkü bu son derece küçük bir yüktür. Bunun yerine, elektriksel yük miktarının standart birimi, yaklaşık 6.24 x 1018 elektronu temsil eden, C ile sembolize edilen birimidir. E ile sembolize edilen elektron yükü yaklaşık 1,60 x 10-19 C’dir. Dinlenen bir elektronun kütlesi, simgeleşmiş olup yaklaşık 9.11 x 10-31 kilogram (kg) ‘dır. Işık hızının önemli bir bölümünde, örneğin bir parçacık hızlandırıcısında hareket eden elektronlar, göreceli etkiler nedeniyle daha büyük kütleye sahiptirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir