Elektron (Dizilimi) Konfigürasyonu Nasıl Belirlenir – Elektron Konfigürasyon Şeması

Elektron Yapılandırma Tablosu

Elementlerin Elektron Konfigürasyonları

Herhangi bir elementin atomunun elektron konfigürasyonu, zemin durumundaki bir atomun enerji seviyelerinin alt seviyelerine göre elektronlardır. Aşağıdaki çizelge, elementlerin elektron konfigürasyonlarını 104’e kadar derlemektedir.

Elektron (Dizilimi) Konfigürasyonu Belirlenmesi

Atomların elektron konfigürasyonlarına ulaşmak için, farklı alt seviyelerin dolma sırasını bilmeniz gerekir. Elektronlar artan enerjisine göre mevcut alt seviyelere girerler.

Alt düzey, bir sonraki alt seviyeye girmeden doldurulur veya yarı doldurulur.

Örneğin, s alt seviyesi sadece iki elektron tutabilir, bu nedenle 1s helyumda (1s2) doldurulur. P alt seviyesi altı elektron tutabilir, d alt seviyesi 10 elektron tutabilir ve f alt seviyesi 14 elektron tutabilir. Sık kullanılan kısaltma gösterimi, tüm konfigürasyonu yazmak yerine asal gaz çekirdeğine atıfta bulunmaktır. Örneğin magnezyumun konfigürasyonu 1s22s22p63s2 yazmadan ziyade [Ne]3s2 yazılabilir.

Elektron (Dizilimi) Konfigürasyon Şeması

No. Element K L M N O P Q
1 2 3 4 5 6 7
s s p s p d s p d f s p d f s p d f s
1 H 1
2 He 2
3 Li 2 1
4 Be 2 2
5 B 2 2 1
6 C 2 2 2
7 N 2 2 3
8 O 2 2 4
9 F 2 2 5
10 Ne 2 2 6
11 Na 2 2 6 1
12 Mg 2 2 6 2
13 Al 2 2 6 2 1
14 Si 2 2 6 2 2
15 P 2 2 6 2 3
16 S 2 2 6 2 4
17 Cl 2 2 6 2 5
18 Ar 2 2 6 2 6
19 K 2 2 6 2 6 – 1
20 Ca 2 2 6 2 6 – 2
21 Sc 2 2 6 2 6 1 2
22 Ti 2 2 6 2 6 2 2
23 V 2 2 6 2 6 3 2
24 Cr 2 2 6 2 6 5* 1
25 Mn 2 2 6 2 6 5 2
26 Fe 2 2 6 2 6 6 2
27 Co 2 2 6 2 6 7 2
28 Ni 2 2 6 2 6 8 2
29 Cu 2 2 6 2 6 10 1*
30 Zn 2 2 6 2 6 10 2
31 Ga 2 2 6 2 6 10 2 1
32 Ge 2 2 6 2 6 10 2 2
33 As 2 2 6 2 6 10 2 3
34 Se 2 2 6 2 6 10 2 4
35 Br 2 2 6 2 6 10 2 5
36 Kr 2 2 6 2 6 10 2 6
37 Rb 2 2 6 2 6 10 2 6 – 1
38 Sr 2 2 6 2 6 10 2 6 – 2
39 Y 2 2 6 2 6 10 2 6 1 2
40 Zr 2 2 6 2 6 10 2 6 2 2
41 Nb 2 2 6 2 6 10 2 6 4* 1
42 Mo 2 2 6 2 6 10 2 6 5 1
43 Tc 2 2 6 2 6 10 2 6 6 1
44 Ru 2 2 6 2 6 10 2 6 7 1
45 Rh 2 2 6 2 6 10 2 6 8 1
46 Pd 2 2 6 2 6 10 2 6 10 0*
47 Ag 2 2 6 2 6 10 2 6 10 1
48 Cd 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2
49 In 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 1
50 Sn 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 2
51 Sb 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 3
52 Te 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 4
53 I 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 5
54 Xe 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6
55 Cs 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6 –  – 1
56 Ba 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6 –  – 2
57 La 2 2 6 2 6 10 2 6 10 – 2 6 1  – 2
58 Ce 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2* 2 6 –  – 2
59 Pr 2 2 6 2 6 10 2 6 10 3 2 6 –  – 2
60 Nd 2 2 6 2 6 10 2 6 10 4 2 6 –  – 2
61 Pm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 5 2 6 –  – 2
62 Sm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 6 2 6 –  – 2
63 Eu 2 2 6 2 6 10 2 6 10 7 2 6 –  – 2
64 Gd 2 2 6 2 6 10 2 6 10 7 2 6 1  – 2
65 Tb 2 2 6 2 6 10 2 6 10 9* 2 6 –  – 2
66 Dy 2 2 6 2 6 10 2 6 10 10 2 6 –  – 2
67 Ho 2 2 6 2 6 10 2 6 10 11 2 6 –  – 2
68 Er 2 2 6 2 6 10 2 6 10 12 2 6 –  – 2
69 Tm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 13 2 6 –  – 2
70 Yb 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 –  – 2
71 Lu 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 1  – 2
72 Hf 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 2  – 2
73 Ta 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 3  – 2
74 W 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 4  – 2
75 Re 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 5  – 2
76 Os 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 6  – 2
77 Ir 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 7  – 2
78 Pt 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 9  – 1
79 Au 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 – 1
80 Hg 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 – 2
81 Tl 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 – 2 1 –  –
82 Pb 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 – 2 2 –  –
83 Bi 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 – 2 3 –  –
84 Po 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 – 2 4 –  –
85 At 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 – 2 5 –  –
86 Rn 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 – 2 6 –  –
87 Fr 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 – 2 6 –  – 1
88 Ra 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 – 2 6 –  – 2
89 Ac 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 – 2 6 1  – 2
90 Th 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 – 2 6 2  – 2
91 Pa 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2* 2 6 1  – 2
92 U 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 3 2 6 1  – 2
93 Np 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 4 2 6 1  – 2
94 Pu 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 6 2 6 –  – 2
95 Am 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 7 2 6 –  – 2
96 Cm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 7 2 6 1  – 2
97 Bk 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 9* 2 6 –  – 2
98 Cf 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 10 2 6 –  – 2
99 Es 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 11 2 6 –  – 2
100 Fm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 12 2 6 –  – 2
101 Md 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 13 2 6 –  – 2
102 No 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 14 2 6 –  – 2
103 Lr 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 14 2 6 1  – 2
104 Rf 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 14 2 6 2  – 2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir