Ebced Harflerine Göre Rüya Tabirleri, Rüya Yorumları (Kısaca)

Ebced harfleri ile rüyalar nasıl tabir edilir?

Bilindiği üzere ebced harfleri 28 harften oluşmaktadır. Rüya yorumlamalarında hekimlerden bazıları da bu harflerden faydalanmıştır. Şu şekilde açıklanmaktadır; her harf için kısa bir yorum yer almaktadır. Görülen rüya hangi harf ile başlıyorsa yorum da bu esasa dayanarak yorumlanır. Örnek vermek gerekirse; rüyanızda “yeşillik” görmüş iseniz yorumunuz “Ya” yani “ye” harfine göre yorum kazanmaktadır. Aşağıdan “Ya” harfinin kısaca hangi anlama geldiğine bakabilirsiniz.

Ebced harfleri ve kısaca anlamları:

ا Elif (a, e, i, u harfleri): Murada erme.

ب Ba (be harfi): Bela ve sıkıntı.

ج Cim (ce harfi): Sevinç ve mutluluk.

د Dal (de harfi): Büyüklük.

هـ Ha (he harfi): Sevinç ve mutluluk.

و  Vav (ve harfi): Murada erme.

ز   Za (ze harfi): İyi hal ve rahatlık.

ح Ha (kalın he harfi): Zorluk, işin zorluğu.

ط Ta (kalın te harfi): Yol veya yolculuk.

ى Ya (ye harfi): Kalabalık ve birleşme.

ك Kaf (ke harfi): Yalan haber.

ل Lam (le harfi): Sıkıntılardan kurtulma.

م   Mim (me harfi): İşlerde başarıya ulaşma.

ن Nun (ne harfi): Zayıflık ve tembellikten kurtulma.

س Sin (se harfi): Şeref ve yücelik.

ع Ayn: Saadet ve mutluluk.

ف  Fa (fe harfi): Perişanlık ve hayıflanma.

ص Sad (kalın se harfi): İyi haller.

ق  Gaf (Kalın ge harfi): Doğruluk ve güvenilirlik.

ر  Ra (re harfi): Huzur ve mutluluk.

ش  Şin (şe harfi): Doğruluk ve güvenilirlik.

ت Ta (te harfi): Mali zarar ve telef.

ث  Sa (peltek se harfi): Bir kimseye karşı özlem.

خ  Kha: İyi hal.

ذ  Zal (peltek ze harfi): Makamda terfilik ve yükseliş.

ض  Zad: Kötü hal, perişanlık.

ظ  Za (kalın ze harfi): Güç ve derman.

غ  Ğayn: Hayır, güven ve bereket.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir