Dogma Kısaca Nedir? Dogmanın Sözlük Anlamı

Dogma Nedir?

Dogma, bir otorite tarafından tartışılmaz doğru olarak ortaya konan bir ilke veya ilkeler dizisidir.

Bir ideoloji veya inanç sisteminin temel dayanağının bir parçası olarak hizmet eder. Sistemin paradigmasını veya ideolojiyi etkilemeden değiştirilemez veya atılamaz Terim, filozofların veya filozofik okulların, kamu kararnamelerinin, dinin veya verilen siyasi makam kararlarının kabul edilebilir görüşlerine atıfta bulunabilir.

Terim Yunanca “bir, düşünce veya inanç gibi görünen” ve “düşünmek” anlamına gelen “dokeo” kelimesinden türemiştir. Birinci yüzyılda, dogma başkalarına dayatılan ve empoze edilen yasaları veya düzenlemeleri belirtmek için geldi. Çoğul, Yunan masατα’dan gelen dogmalardır.

Dogmanın Sözlük Anlamı?

  1. Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi.
  2. Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas, inak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir