Dilekçe Nedir – Doğru Dilekçe Yazma Kuralları ve Hususları

Dilekçe nedir?

Dilekçe herhangi bir isteği bildirmek, şikayeti duyurmak yada herhangi bir konu ile ilgili gerekli resmi ve özel kurumlara makamlara yada gerçek ve tüzel kişiler için hazırlanan yazılara denir.

Doğru bir dilekçe nasıl yazılır?

Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa dilekçeye ona hitap edilerek başlanmalıdır.
Nesnel olunmalıdır.
Hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir.
Yer ve tarih belirtilmelidir.
Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemeli, çok gerekliyse ikinci kâğıt kullanılmalıdır.
Bilgisayarla ya da daktiloyla yazılmalı; el yazısı kullanılması halinde yazının kitap harfleriyle açık ve okunaklı olmasına özen gösterilmelidir.
Ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır.
İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusuysa sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.
Sorun/durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.
Dalkavukluğa ve yalvarmacılığa asla yer verilmemelidir.
Doğru, düzgün, özenli ve temiz bir Türkçeyle yazılmalıdır.
Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir.
Dilekçe mutlaka imzalanmalıdır.
Dilekçe sahibi, adını ve açık adresini belirtmelidir.
Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda “ekler” başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.
Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa “….durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim”; üst makamın bir sorunu çözmesi ya da bir işlemi başlatması isteniyorsa “gereğini saygılarımla arz ederim”, yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa “izninizi saygılarımla arz ederim” gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.
Genel kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmaz.
Dilekçe yalnızca makamlara hitaben yazılır; kişilere hitaben dilekçe yazılmaz.
Üst makam alt makamdan isterken rica eder, alt makam ise üst makamdan isterken arz eder. Vatandaşlar yalnızca arz eder.

Bunların dışında ek belgelerin bir listesi yer alabilir. Dilekçe ile birlikte ek belgeler de veriliyorsa adres kısmının hemen üstünde bunlar belirtilmelidir.

Ek 1: 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
Ek 2: 1 adet adli sicil kaydı

Konu metni içinde eklerin varlığından ve miktarından açıkça bahsediliyorsa bunları bu şekilde ayrıca belirtmeye gerek yoktur. Amaç yalnızca, ilgili makamı eklerin varlığından haberdar etmektir.
Dilekçede başvurulan makamın konu ile gerçekten ilgili olması gerekir. Dilekçeyi, konunun hangi kurum ve makamla doğrudan ilgili olduğunu öğrendikten sonra yazmak gerekir. Eğer makam doğru değilse dilekçenizin işleme alınmayabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir