Dilekçe Hangi Bölümlerden Oluşur

Dilekçe hangi bölümlerden oluşur. Dilekçe yazarken belli başlı bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümler olmadan doğru bir dilekçe yazılamaz.

Genel olarak bir dilekçede 6 temel öğe bulunmaktadır:

Tarih
Makam adı (ve gerekirse ili veya açık adresi)
Konu metni
İmza
Dilekçeyi yazan kişinin adı
Dilekçeyi yazan kişinin adresi

Dilekçenin Bölümleri ve Kuralları Nelerdir?

Tarih
Tarih bölümü resmi yazılardaki gibi yazılabilir. Ancak uygulamada sıkça görüldüğü gibi metin bölümünün bitiminden itibaren tarihi yazabilirsiniz.

Başlık Ve Sayı Yazım Farkı
Başlık, kurumu adresi, telefonu, unvanı, logosu vs. bilgileri ile tanıtır. Bu bilgilerin bir kısmı özel şahıslarda olmadığı için, kendine ait bilgileri gönderici adresi bölümünde yazacaktır. Sayı bölümü kurumların gelen giden evrak takibini içindir. Özel şahısların evrak takibi ve arşivleme ihtiyacı olmadığı için dilekçede sayı yazılmaz.

Adres Bölümü (Dilekçenin Gönderileceği Kurumun Adresi)
Bu bölüm resmi yazı veya iş yazılarındaki adres düzenlemesi aynı yazılabilir. Uygulamada daha yaygın kabul gören biçimde adresin hitaba dönüştürülmesi ve satır boyu uzatılıp -kelimelerin baş harfi veya hepsi- büyük harfle yazılabilir. Bu durumda il ismi üst satırla aynı hizada bitecek şekilde bir alt satıra altı çizili olarak yazılır.

Metin Bölümü
Şekil yönünden resmi yazı ile aynı olmasına rağmen içerik olarak çok önemli iki temanın en az iki paragrafta bulunması gerekir. 1. paragrafta dilekçe sahibinin talebine esas olan konuda yeterliliğini ve niteliklerini belirtmek suretiyle kendini tanıtması gerekir. 2. paragrafta dilekçe sahibi talebini açıklar. Saygı ibaresi dilekçelerde çok önemlidir. Bu husus metnin sonunda “…saygılarımla arz ederim.” şeklinde veya iş yazılarında olduğu gibi ayrı bir satıra da yazılabilir. Tarih bölümü yukarıda oluşturulmamışsa, metnin sonuna eklenir.

İmza Bölümü
Metin içinde saygı belirtilmişse resmi yazı gibi, metin içinde saygı belirtilmemişse iş yazısı standardında yazılır.

Dilekçe Sahibinin Adres Bölümü
Resmi yazı ve iş yazılarında bulunmayan bu bölüm dilekçenin imza kısmından sonra 5 satır boşluk bırakılıp sol bloğa dayalı yazılır. Adresin her satırı sol bloktan başlar, bütün kelimelerin baş harfi büyük yazılır. Kasaba ve şehir ismi en alt satıra yazılır. Bu bölümün 1. satırına “Adres:” kelimesi yazılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir