Brom Elementinin Kullanım Alanları, Brom Nerelerde Kullanılır

Brom elementi hangi alanlarda kullanılmaktadır?

Brom bileşikleri pestisitler, boya maddeleri, su arıtma bileşikleri ve plastiklerde alev geciktiriciler olarak kullanılırlar.

1,2 dibromoetan, benzinin oktan sayısını artırmak ve motorların daha düzgün çalışmasına izin vermek için vurun önleyici bir madde olarak kullanılır. Bu başvuru, çevresel mevzuatın bir sonucu olarak reddetti.

Potasyum bromür, fotoğraf filmi için gümüş bromürün imalatı için bir bromür iyonu kaynağı olarak kullanılır.

Endüstride çok çeşitli organobromin bileşikleri kullanılmaktadır. Bazıları brom’dan hazırlanırken bazıları bromin hidrojen yakarak elde edilen hidrojen bromürden hazırlanır.

Zehirli bromometan, fermigasyon toprağına ilaç verme yöntemi olarak konut fümigasyonunda yaygın olarak kullanıldı. Etilen bromür de benzer şekilde kullanıldı.

Bromür bileşikleri, özellikle potasyum bromür, 19. ve 20. yüzyıl başlarında sıklıkla genel sakinleştiriciler olarak kullanılmıştır.

Basit tuzlar şeklindeki bromürler, veterinerlik ve insan tıbbında antikonvülzan olarak halen kullanılmaktadır, ancak ikinci kullanım ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir.

Çinko-bromlu piller, sabit elektrik güç yedekleme ve depolama için kullanılan hibrid akışlı pillerdir; Hane halkı ölçeğinden endüstriyel ölçeğine kadar.

Diğer brom bileşikleri fümigantlarda, alev emici maddelerde ve suyun saflaştırılmasında kullanılan bazı bileşiklerde kullanılır.

Eski uygarlıklarda bilinen pahalı mor bir boya olan Tyrian mor, murex olarak bilinen deniz midyesinden salgılanan organik bir brom bileşiğinden üretildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir