Biyolog (Biyolojik Bilim Adamı) Hakkında Geniş Bilgi

Biyologlar, canlı maddelerin işleyişini düzenleyen temel mekanizmaları ve canlı sistemlerin biyofiziksel, biyokimyasal, hücresel ve sistemik etkileşimlerinden kaynaklanan karmaşık özellikleri anlamakla ilgilenmektedirler. Biyologlar, bir teorinin geçerliliğini rasyonel, tarafsız ve tekrarlanabilir bir şekilde test etmek için bilimsel yöntemi kullanarak araştırma yaparlar. Bu, bir bilim teorisinin geçerliliğini veya geçersizliğini belirlemek için hipotez oluşumu, deney ve veri analizinden oluşur.

Farklı biyolog türleri vardır. Teorik biyologlar matematiksel yöntemleri kullanır ve fenomenleri anlamak için modeller geliştirir ve ideal olarak gelecekteki deney sonuçlarını tahmin ederler; deneysel biyologlar ise bu tahminleri test etmek için deneyler yapar. Bazı biyologlar mikroorganizmalar üzerinde çalışırken, diğerleri çok hücreli organizmaları (insanlar dahil) inceler. Bazıları nano veya mikro ölçeği, bazıları ise ekolojik etkileşimler veya biliş gibi ortaya çıkan özellikleri araştırıyor. Farklı biyoloji alanları (örneğin, zooloji, mikrobiyoloji, genetik ve evrimsel biyoloji) arasında çok fazla örtüşme vardır ve alanın disiplinlerarası doğası nedeniyle, bir yaşam bilimcisini sadece bunlardan biri olarak sınıflandırmak genellikle zordur. Birçok biyolojik bilim adamı araştırma ve geliştirme alanlarında çalışmaktadır. Bazıları, insan yaşam bilgisini geliştirmek için temel araştırmalar yürütür. Ayrıca, uygulamalı biyolojik araştırmalar genellikle insan sağlığı ve doğal çevre gibi alanlarda sorunlara çözüm geliştirilmesine yardımcı olur. Biyolojik bilim insanları çoğunlukla devlet, üniversite ve özel sektör laboratuarlarında çalışmaktadır.

ARAŞTIRMA:

Temel araştırmada çalışan biyologlar, evrim, biyokimya, moleküler biyoloji, sinirbilim ve hücre biyolojisi gibi konularla ilgili insan bilgisini hayata geçirmek için deneyler kurarlar ve deneyler tasarlarlar.

Uygulamalı araştırmada çalışan biyolojik bilimciler, bunun yerine, belirli alanlarda veya uygulamalarda daha fazla bilgi edinmek için temel araştırmanın kazandığı başarıları kullanır. Örneğin, bu uygulamalı araştırma yeni ilaç ilaçları, tedavileri ve tıbbi tanı testlerini geliştirmek için kullanılabilir. Özel sektörde uygulamalı araştırma ve ürün geliştirmeyi gerçekleştiren biyolojik bilim insanlarının, araştırma planlarını veya sonuçlarını, fikirlerini veto etme ya da onaylama konumunda olmayan bilim insanlarına açıklamaları gerekebilir. Bu bilim adamları işlerinin ticari etkilerini göz önünde bulundurmalıdır.

Teorik biyologlar genellikle “kuru” laboratuvarlarda çalışırken, matematiksel modeller formüle ederken ve bilgisayar simülasyonları çalıştırırken, bazı deneysel biyologlar hayvanları, bitkileri, mikroorganizmaları veya biyomolekülleri içeren laboratuar deneyleri yapar. Bununla birlikte, deneysel biyolojik araştırmanın küçük bir kısmı laboratuvar dışında da ortaya çıkar ve deney yapmak yerine doğal gözlemi içerebilir. Örneğin, bir botanikçi belirli bir ortamda bulunan bitki türlerini araştırabilirken, bir ekolojist bir yangının ardından bir orman alanının nasıl kurtarılacağını çalışabilir.

Genetik ve organik moleküller konusundaki hızlı gelişmeler, biyoteknoloji alanındaki büyümeyi hızlandırarak biyolojik bilimcilerin çalıştığı endüstrileri dönüştürdü. Biyolojik bilim adamları, artık organizmaları (insanlar dahil) daha üretken veya hastalığa karşı dirençli hale getirmeye çalışarak, hayvanların ve bitkilerin genetik materyalini manipüle edebilirler. DNA’yı yeniden birleştirmek gibi biyoteknolojik süreçler üzerine yapılan temel ve uygulamalı araştırmalar, insan insülini ve büyüme hormonu da dahil olmak üzere önemli maddelerin üretimine yol açmıştır. Daha önce büyük miktarlarda bulunmayan birçok başka madde şimdi biyoteknolojik yollarla üretilmektedir. Bu maddelerin bazıları, hastalıkların tedavisinde faydalıdır.

Çeşitli genom üzerinde çalışanlar (ilişkili genleriyle kromozomlar), genleri izole eder ve fonksiyonlarını belirler. Bu çalışma, spesifik hastalıklar ve orak hücre anemisi gibi kalıtsal sağlık riskleri ile ilişkili genlerin bulunmasına yol açmaya devam ediyor. Biyoteknolojideki gelişmeler, tıp, tarım ve çevre iyileştirme gibi alanlarda ticari uygulamalarla biyolojinin hemen hemen tüm alanlarında araştırma fırsatları yarattı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir