Bileşik Nedir, Tanımı, Bileşiklere Örnekler

Kimyada Bileşik Tanımı

“Bileşik” sözcüğünün çeşitli tanımları vardır. Kimya alanında “bileşik”, “kimyasal bileşik” anlamına gelir.

Bileşik Tanımı

Bir bileşik, iki veya daha fazla atom kimyasal olarak, kovalent veya iyonik bağlarla birleştiğinde oluşan bir kimyasal türdür.

Bileşikler, atomları bir arada tutan kimyasal bağ türlerine göre kategorize edilebilir:

  • Moleküller kovalent bağlarla birarada tutulurlar.
  • İyonik bileşikler, iyonik bağlarla bir arada tutulur.
  • Metalik bileşikler metalik bağlarla bir arada tutulurlar.
  • Kompleksler sıklıkla koordine kovalent bağlarla tutulurlar.

Bazı bileşiklerin iyonik ve kovalent bağların bir karışımı içerdiğini unutmayın. Ayrıca, birkaç bilim adamı saf elementel metalleri bileşik (metalik bağlar) olarak görmez.

Bileşiklere Örnekler

Bileşiklere örnek olarak masa tuzu veya sodyum klorür (NaCl, iyonik bir bileşik), sukroz (bir molekül), azot gazı (N2, bir kovalent molekül), bir bakır örneği (intermetalik) ve su (H2O, bir kovalent molekül) . Bileşik olarak düşünülmeyen kimyasal türlerin örnekleri, kimyasal bağlar oluşturmayan hidrojen iyonu H+ ve soygaz elementleri (örneğin, argon, neon, helyum) içerir.

Bileşik Formüllerin Yazımı

Kurallara göre, atomlar bir bileşik oluşturduğunda, formülünde önce bir katyon gibi davranan atom (lar), bunu takiben de anyon gibi davranan atom (lar) listelenir.

Bu bazen bir atomun bir formülde ilk veya son olabileceği anlamına gelir. Örneğin, karbon dioksit (CO2), karbon (C) bir katyon görevi görür. Silisyum karbürde (SiC), karbon anyon olarak işlev görür.

Bileşik Versus Molekül

Bazen bir bileşiğe bir molekül denir. Genellikle, iki terim de eş anlamlıdır. Bazı bilim adamları, moleküllerdeki (kovalent) bağ türleriyle (iyonik) bileşikler arasında ayrım yapar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir