Aufbau Kuralı İlkesi Prensibi Nedir?

Aufbau İlke Tanımı

Kimyasalda Aufbau Kuralı veya İlke Oluşturma İlkesi

Basitçe ifade edilen Aufbau prensibi, bir atoma protonlar ilave edildiğinde elektronların orbitallere eklendiği anlamına gelir.

Terim, “inşa edilmiş” ya da “inşaat” anlamına gelen Almanca “aufbau” kelimesinden gelir. Daha düşük oranda elektron orbitalleri, yüksek orbitaller önce doldurur, elektron kabuğunu “oluşturur”. Nihai sonuç, atom, iyon veya molekülün en kararlı elektron konfigürasyonunu oluşturmasıdır.

Aufbau prensibi, elektronların atom çekirdeği çevresinde kabuklara ve alt kabuklara nasıl organize olduklarını belirlemek için kullanılan kuralları özetlemektedir.

  • Elektronlar, mümkün olan en düşük enerjiye sahip alt kabuk içine girmektedir.
  • Bir yörünge, Pauli hariç tutma ilkesine uyarak en fazla 2 elektron tutabilir.
  • Elektronlar, Hund’un kuralına uyarlar; bu, iki veya daha fazla enerjik olarak eşdeğer orbitaller (ör. P, d) varsa, elektronların çifteşmeden önce yayıldıklarını gösterir.

Aufbau ilkesi istisnaları

Çoğu kural gibi, istisnalar da vardır. Yarı dolgulu ve tamamen doldurulmuş d ve f alt kabukları atomlara kararlılık katar, bu nedenle d ve f blok elemanları her zaman ilkeyi takip etmez.

Örneğin, Cr için tahmin edilen Aufbau yapılandırması 4s23d4, ancak gözlenen yapılandırma aslında 4s13d5‘tir. Bu, atomdaki elektron-elektron iticiliğini azaltır, çünkü her elektronun alt kabuğunda kendi koltuğu vardır.

Aufbau kural tanımı

İlgili bir terim, farklı elektron alt kabuklarının doldurulmasının (n + 1) kuralını takiben artan enerji sırasına göre olduğunu belirten “Aufbau Kuralı” dır.

Nükleer kabuk modeli, atom çekirdeğinde protonların ve nötronların konfigürasyonunu öngören benzer bir modeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir