Atomun Proton, Nötron, Elektron Sayısı Nasıl Bulunur

Atomda Kaç tane Proton, Nötron ve Elektronlar Bulunuyor?

Proton, Nötron ve Elektronların Bulma Adımları

Herhangi bir elementin bir atomu için protonların, nötronların ve elektronların sayısını bulmak için bu basit adımları takip edin.

Elementlerle ilgili temel bilgi

Protonların, nötronların ve elektronların sayısını bulmak için elementler hakkında temel bilgileri toplamanız gerekir. Neyse ki, ihtiyacınız olan tek şey periyodik bir tablodur.

Herhangi bir atom için hatırlamanız gereken şey şudur:

Proton Sayısı = Elementin Atomik Sayı

Elektron Sayısı = Proton Sayısı

Nötron Sayısı = Kütle Numarası – Atomik Sayı

Proton sayısı bulma

Her bir element, atomlarının her birinde bulunan protonların sayısı ile tanımlanır. Bir atomun kaç elektron ya da nötron olursa olsun, element, proton sayısıyla tanımlanır.

Periyodik tablo artan atom numarası sırasına göre düzenlenmiştir, bu nedenle proton sayısı elemanın numarasıdır. Hidrojen için proton sayısı 1’dir. Çinko için proton sayısı 30’dur. 2 protonlu bir atomun atom numarası daima helyumdur.

Elektron sayısı bulma

Nötr bir atom için, elektronların sayısı protonların sayısı ile aynıdır.

Çoğu zaman, protonların ve elektronların sayısı aynı değildir, bu nedenle atom bir net pozitif veya negatif yük taşır. Bir iyondaki elektron sayısını biliyorsanız elektron sayısını öğrenebilirsiniz. Katyon, pozitif bir yük taşır ve elektronlardan daha fazla protona sahiptir. Bir anyon negatif bir yük taşır ve protonlardan daha fazla elektrona sahiptir.

Nötronların net elektrik yükleri yoktur, bu nedenle hesaplamada nötronların sayısı önemli değildir. Bir atomun proton sayısı herhangi bir kimyasal reaksiyon vasıtasıyla değişemez; bu nedenle doğru şarjı elde etmek için elektronları ekler veya çıkarırsınız. Bir iyonun Zn2 + gibi 2 + yükü varsa, elektronlardan iki proton daha olduğu anlamına gelir.

30 – 2 = 28 elektron

İyonun 1- yükü varsa (sadece eksi bir üst simge ile yazılır), bu durumda proton sayısından daha fazla elektron vardır. F- için, (periyodik tablodan) proton sayısı 9 ve elektron sayısı:

9 + 1 = 10 elektron

Nötron sayısı bulma

Bir atomdaki nötron sayısını bulmak için, her bir element için kütle numarasını bulmanız gerekir. Periyodik tablo, kütle numarasını bulmak için kullanılabilecek her bir element için atom ağırlığını listeler, Hidrojen için, örneğin, atom ağırlığı 1.008’dir. Her atom tamsayı bir sayıdaki nötrona sahiptir, ancak periyodik tablo ondalık değeri verir, çünkü her bir elementin izotoplarındaki nötron sayısının ağırlıklı bir ortalamasıdır. Dolayısıyla, yapmanız gereken, atomik ağırlığı hesaplamalarınız için bir seri numarası almak için en yakın tam sayıya çevirmektir. Hidrojen için, 1.008 2’den 1’e yakın, bu nedenle 1 olarak adlandıralım.

Nötron Sayısı = Kütle Numarası – Proton Sayısı = 1 – 1 = 0

Çinko için, atom ağırlığı 65.39, yani kütle numarası 65’e en yakın.

Nötron Sayısı = 65 – 30 = 35

5 yorum

  1. asil Yanıtla

    hocam atomu önceden anlayamıyordum meğer protonu ortadan ikiye bölmemiz gerekiyormuş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir