Atom Numarası (Atom Sayısı) Nedir? Atom Numarasına Örnekler

Atom numarası (sayısı) nedir?

Bir kimyasal elementin atom numarası, elementin bir atomunun çekirdeğindeki protonların sayısıdır. Çekirdeğin yük numarasıdır, çünkü nötronlar hiçbir net elektrik yükü taşımazlar. Atom numarası bir elementin kimliğini ve onun birçok kimyasal özelliğini belirler. Modern periyodik tablo atom numarası arttıkça emredilir.

Atom numarasına örnekler

Hidrojen atom numarası 1; karbon atom numarası 6, gümüşün atom numarası 47’dir. 47 protonlu herhangi bir atom gümüş atomudur.

Nötron sayısını değiştirerek izotoplarını değiştirirken, elektron sayısını değiştirirseniz iyon haline gelir.

Ayrıca şöyle bilinir; Atom numarası da proton numarası olarak bilinir. Büyük harf Z ile gösterilebilir. Büyük harf Z’nin kullanılması, Atomzahl’ın “atom numarası” anlamına gelen Almanca sözcüğünden gelir. 1915 yılına kadar Zahl (sayı) periyodik tablodaki bir öğenin konumunu tanımlamak için kullanıldı.

Atom sayısı ve kimyasal özellikler arasındaki ilişki

Atom numarası bir elementin kimyasal özelliklerini belirlediği için, proton sayısı da elektriksel olarak nötr bir atomda elektron sayısını belirler. Bu da, atomunun elektron konfigürasyonuna ve en dış veya valans kabuk yapısını tanımlamaktadır. Valans kabuğunun davranışı, bir atomun kimyasal bağları ne kadar kolay oluşturacağı ve kimyasal reaksiyonlara katılma derecesini belirler.

Şimdiye kadar 1’den 118’e kadar olan atom numaraları bulunan elementler tespit edildi. Bilim adamları, genellikle daha yüksek atom sayılarına sahip yeni elementler keşfetmekten bahsediyorlar. Bazı araştırmacılar, protonların ve süper ağır atomların nötronlarının konfigürasyonunun bilinen ağır elementlerde görülen hızlı radyoaktif bozunmaya daha az duyarlı olacağı bir “istikrarın adası” olabileceğine inanıyorlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir