Atom Kütlesi Nedir? Atom Kütlesi Nasıl Hesaplanır

Atom Kütlesi Nedir?

Atom kütle yada Atomik kütle, bir atomdaki protonların, nötronların ve elektronların veya bir grup atomdaki ortalama kütlelerin toplamıdır. Bununla birlikte, elektronlar, protonları ve nötronlardan çok daha az kütleye sahiptir ve hesaplamaya etki etmezler.

Atom Kütlesi Nasıl Hesaplanır

Böylece atomik kütle, proton ve nötron kütlelerinin toplamıdır. Durumunuza bağlı olarak atom kütlesi bulmanın üç yolu vardır.Hangisini kullanmak, tek bir atomunuz olup olmadığını, elementin doğal bir örneğini mi yoksa standart değerini bilmek zorunda mı olduğunuza bağlıdır.

Atom kütlesi hesaplama adımları – Atom kütlesini bulmak için 3 yol

1) Periyodik cetvelde (tabloda) atom kütlesini görme

Kimya ile ilk karşılaşmanız durumunda öğretim elemanınız bir elementin atomik kütlesini (atom ağırlığı) bulmak için periyodik tabloyu nasıl kullanacağınızı öğrenmenizi isteyecektir. Bu sayı genellikle bir öğenin sembolünün altında verilir. Bir elemanın tüm doğal izotoplarının atomik kütlelerinin ağırlıklı ortalaması olan ondalık sayı arayın.

Örnek: Eğer atomun kütlesini vermeniz istenirse, önce element sembolünü bilmelisiniz, C. Periyodik tabloda C’yi arayın. Bir sayı karbon element numarası veya atom numarasıdır. Masaya girerken atom numarası artar. İstediğiniz değer bu değil. Atom kütlesi veya atom ağırlığı ondalık sayıdır. Büyük rakamların sayısı tabloya göre değişir, ancak değer yaklaşık 12.01’dir.

Periyodik bir tablodaki bu değer atomik kütle birimleri veya amu olarak verilir, ancak kimya hesaplamaları için genelde mol veya g / mol başına gram olarak atomik kütle yazarsınız. Karbon atom kütlesi, karbon atomlarının molü başına 12.01 gram olacaktır.

2) Tek bir atom için protonlar ve nötronların toplamı

Bir elementin tek bir atomunun atomik kütlesini hesaplamak için, proton ve nötron kütlelerini ekleyin.

Örnek: 7 nötronu olan bir karbon izotopunun atomik kütlesini bulun. Periyodik tablodan karbonun atom sayısı 6, yani proton sayısı olduğunu görebilirsiniz. Atomun atomik kütlesi, protonların kütlesi ve nötronların kütlesi, 6 + 7 veya 13’tür.

3) Bir elementin tüm atomları için ağırlıklı ortalama

Bir elementin atomik kütlesi, doğal bolluğuna dayalı olarak elementin izotoplarının ağırlıklı ortalamasıdır. Bu adımlarla bir elementin atomik kütlesi hesaplamak kolaydır.

Tipik olarak, bu problemlerde, kütlesi ve doğal zenginliği ondalık veya yüzde değeriyle izotopların bir listesi sunulmaktadır.

  • Her izotopun kütlesini bolluğuyla çoğaltın. Eğer bolluğunuz yüzde ise, cevabınızı 100 ile bölün.
  • Bu değerleri birlikte ekleyin.

Cevap, elemanın toplam atomik kütlesi veya atom ağırlığıdır.

Örnek:% 98 karbon-12 ve% 2 karbon-13 içeren bir numune verilir. Elemanın göreceli atomik kütlesi nedir?

İlk olarak, yüzdeleri her yüzdeye 100 bölünerek ondalık değerlere çevirin. Numune 0.98 karbon-12 ve 0.02 karbon-13 olur. (İpucu: Ondalıkların en fazla 1 eklenmesini sağlayarak matematiği kontrol edebilirsiniz.

0.98 ± 0.02 = 1.00).

Sonra, her izotopun atomik kütlesi örnekteki element oranı ile çarpın:

0.98 x 12 = 11.76

0.02 x 13 = 0.26

Son cevap için bunları birlikte ekleyin:

11.76 + 0.26 = 12.02 g / mol

Not: Bu atomik kütle, periyodik tabloda karbon elementi için verilen değerden biraz daha yüksektir. Bu sana ne anlattı? Analiz için verildiğiniz örnek ortalamadan daha fazla karbon-13 içeriyordu. Periyodik tablonun karbon-14 gibi daha ağır izotopları içermesine rağmen, bağıl atom kütlenin periyodik tablo değerinden daha yüksek olduğu için bunu biliyorsun. Ayrıca, periyodik tabloda verilen sayıların Dünya’nın kabuğu / atmosferi için geçerli olduğunu ve manto veya çekirdeğin veya diğer dünyaların beklenen izotop oranını pek fazla etkileyebileceğini unutmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir