Atom (Atomik) Yarıçapı Nasıl Ölçülür?

Atomik (veya iyonik) yarıçap ölçütü, büyük bir hata miktarı içeren bir tahmindir. Atom yarıçapı, sadece birbirine zar zor dokunan iki atomun çekirdeği arasındaki mesafeye bağlı olarak ölçülür. Başka bir deyişle, bu iki atomun elektron kabuklarının birbirine dokunması demektir. Atomlar arasındaki bu çap yarıçapı vermek üzere ikiye bölünür.

İki atomun bir kimyasal bağ (örneğin O2, H2) paylaşmaması önemlidir; çünkü bağ, elektron kabuklarının veya paylaşılan bir dış kabuğun üst üste binmesini gerektirir.

Literatürde atıf yapılan atomların atom yarıçapı genelde kristallerden alınan ampirik verilerdir. Daha yeni elementler için, atom yarıçapları, elektron kabuklarının muhtemel boyutuna dayanan teorik veya hesaplanmış değerlerdir. Bir atomun ne kadar büyük olduğunu merak ediyorsanız, hidrojen atomunun atom yarıçapı yaklaşık 53 pikometredir. Bir demir atomunun atom yarıçapı yaklaşık 156 pikometredir. En büyük (ölçülen) atom, yaklaşık 298 pikometrenin yarıçapı olan sezyumdur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir