Atatürk’ün Kronolojik Hayatı (Kısaca)

Kısaca Mustafa Kemal Atatürk’ün kronolojik hayatı sıralaması.

1881 – Selanik’te dünyaya geldi.

1893 – Selanik’teki Askeri Hazırlık Okuluna başladı ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi olan “Kemal” verildi.

1895 – Manastırdaki Askeri Liseye başladı.

1899 – İstanbul’da Harbiye’nin hazırlık sınıfına başladı.

1902 – Harbiye’den mezun oldu ve Harp Akademisindeki eğitimine başladı.

11 Ocak 1905 – Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu ve Beşinci Orduda görev almak üzere Şam’a gönderildi.

Ekim 1906 – Mustafa Kemal ve arkadaşları Şam’da “Vatan ve Hürriyet” adıyla gizli bir dernek kurdular.

Eylül 1907 – Üçüncü Orduya tayin edilerek Selanik’e gönderildi.

13 Eylül 1911 – İstanbul’daki Genel Kurmay merkezine tayin edildi.

9 Ocak 1912 – Libya’daki Tobruk taarruzunu başarılı bir şekilde yönetti.

27 Ekim 1913 – Sofya’ya Askeri Ataşe olarak atandı.

25 Nisan 1915 – İtilaf Devletleri Çanakkale – Arıburnu’na çıkarma yaptılar; Mustafa Kemal, emrindeki tümenle ile İtilaf devletlerinin ilerlemelerini durdurdu.

9 Ağustos 1915 – Gösterdiği başarı ve isabetli tahminleri nedeniyle Çanakkale – Anafartalar Grup Kumandanlığına getirildi.

1 Nisan 1916 – Tuğgeneralliğe terfi etti.

6-7 Ağustos 1916 – Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş’u düşmandan geri aldı.

31 Ekim 1918 – Yıldırım Orduları Grup Kumandanı oldu.

30 Nisan 1919 – Erzurum’da bulunan Dokuzuncu Orduya geniş yetkilerle Müfettiş olarak atandı.

16 Mayıs 1919 – İşgaller sürerken İstanbul’dan ayrılarak Samsun’a hareket etmesi.

19 Mayıs 1919 – Samsun’a ayak bastı.

25 Mayıs 1919 – Mustafa Kemal’in Havza’ya gelmesi.

28 Mayıs 1919 – Havza Genelgesinin yayımlanması.

12 Haziran 1919 – Mustafa Kemal’in Amasya’ya gelmesi.

22 Haziran 1919 – Amasya genelgesinin yayımlanması.

8 Temmuz 1919 – Gerek Üçüncü Ordu Müfettişliği görevinden gerekse ordudaki görevlerinden istifa etti.

23 Temmuz 1919 – Erzurum Kongresi Başkanlığına getirildi.

4 Eylül 1919 – Sivas Kongresi Başkanlığına getirildi. dersimiz. com

27 Aralık 1919 – Temsil Heyeti ile Ankara’ya geldi.

23 Nisan 1920 – Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.

24 Nisan 1920 – Mustafa Kemal, TBMM başkanlığına seçildi.

5 Ağustos 1921 – Büyük Millet Meclisi tarafından Başkumandan olarak atandı.

23 Ağustos 1921 – Türk birliklerinin Mustafa Kemal tarafından başkomutan olarak yönetildiği Sakarya savaşı başladı.

19 Eylül 1921 – Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal’e Mareşal rütbesi ile Gazi unvanını verdi.

26 Ağustos 1922 – Gazi Mustafa Kemal Büyük Taarruzu Kocatepe’den yönetmeye başladı.

30 Ağustos 1922 – Dumlupınar savaşı kazanıldı.

10 Eylül 1922 – Gazi Mustafa Kemal Yunan işgalinden kurtarılan İzmir’e girdi.

14 Ocak 1923 – Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım İzmir’de vefat etti.

29 Ekim 1923 – Türkiye Cumhuriyetinin ilan edilmesi ve Gazi Mustafa Kemal’in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.

24 Ağustos 1924 – Gazi Mustafa Kemal İstanbul Sarayburnu’nda ilk kez şapka giydi.

16 Haziran 1926 – Mustafa Kemal’e İzmir suikasti. (başarısızlıkla sonuçlandı.)

9 Ağustos 1928 – Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu’nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yaptı.

24 Kasım 1928 – Mustafa Kemal, başöğretmen unvanını aldı.

12 Nisan 1931 – Türk Tarih Kurumu kuruldu.

12 Temmuz 1932 – Türk Dil Kurumu kuruldu.

16 Haziran 1934 – Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yasa ile Gazi Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadını verme kararı aldı.

10 Kasım 1938 – Atatürk’ün vefatı.

5 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir